imge-mail Us:

info@ice.org.hk

 

歡迎光臨 Welcome

 

艾斯爾國際文化交流(香港)

International Colere Exchange (Hong Kong)

歡迎您!

 

本會致力推動文化交流活動;

並為各界提供個人、機構、團體及學校提供

NLP、MBTI、MMTIC、DISC、FIRO-B、

全腦學習法等組成的學習法、人際關係訓練、壓力處理、

團隊建立等不同類型課程、講座及工作坊。

_______________________________________________

div

 

2016「奇幻之旅」繪畫比賽(亞太區)

等獎

 

No. 中文姓名 英文姓名 歲數 藝術團體
48379 卜芷羚 Book Tsz Ling 11 優贊薈
50881 于子淇 Yu Tsz Ki Amy 6 the kids by Kiddy Land Limited
48072 尹蔚朗 Wan Wai Long 8 一墨彩美術空間/聖公會聖彼得小學
50401 文泳程 Man Wing Ching Winky 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50391 文思喬 Man Joyce Katherine 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50119 文嘉希 Amy Man 6 朗兒研藝社/St. Peter Primary School
52802 方嘉雯 Fong Ka Man 16 德蘭中學
42933 方綽瑩 8 Painting Together 手牽手美術室
48356 方寯 Fong Chun 5 優贊薈
50230 王子嫣 Alice Wong 5 The Rainbow Art Workshop (Sha Tin)
50870 王安喬 Wong On Kiu 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
51350 王廷烽 Wong Ting Fung 7 小星星創作園地/浸信會呂明才小學
47069 王芷晴 Wong Tsz Ching 4.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
47070 王芷暚 Wong Tsz Yiu 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
52301 王首喬 Wong Sau Kiu 4 創滙藝術教室 Artist Mind 
42936 王偉霖 12 Painting Together 手牽手美術室
41275 王翊豐 Wang Yifeng 4 DRAWGRAPHY
50099 王頌欣 Erica Ong Chung Yan 8 朗兒研藝社/Victoria Shanghai Academy
50100 王頌誠 Daniel Ong Chung Shing 7 朗兒研藝社/Victoria Shanghai Academy
46191 王頌霖 Wong Chung Lam 7 CheukYin Art
49342 王嘉瑩 Wong Ka Ying 6 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
50868 王慧然 Wong Wai Yin Katie 5 the kids by Kiddy Land Limited
52294 王毅栢 Wong Ngai Pak 4 創滙藝術教室 Artist Mind 
50150 王曉晴 Amber Wong 8 朗兒研藝社/Canadian International School
51856 王璿勝 Wang Syuan-Sheng 6 紙飛機藝術中心 (台灣)
50806 丘曉斌 Ethan Chew Seow Ping 13 the kids by Kiddy Land Limited
47018 古洪林 Gu Hong Lin 9 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
49412 司徒明蔚 Szeto Ming Wai 4 小種子創藝學堂
50850 左詩瑜 Chor Sze Yu 10 the kids by Kiddy Land Limited
50851 左詩寧 Chor Sze Ning 8.5 the kids by Kiddy Land Limited
51408 石柏川 Shek Pak Chuen 9 A Plus Educational Center
53347 石紫營 4 奇彩創作室
44431 任雅翹 Yam Nga Kiu 12 CreateMe Right Mind Art Centre
53267 伍晞睿 3 奇彩創作室
47596 伍凱瑩 Ng Hoi Ying Emily 15 樂天画廊
51257 朱可欣 Eva 12 I-Creation Studio 
48316 朱家裕 Chu Ka Yu 6 優贊薈
51377 朱凱迪 Chu Hoi Tik, Barbie 8 小星星創作園地
45495 朱穎謙 Chu Wing Him 5 Amusing Art Company
42126 江令瑤 Kong Ling Yiu 13 保良局第一張永慶中學
50382 江駿琛 Jason Kong  5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
38340 艾智晞 Eze Sonia Kamsi 4 Art Space 藝‧創作室
49395 何一心 Ho Yat Sum Dorcas 5 小種子創藝學堂
53605 何永晴 Ho Wing Ching 4 Blooming Art/劍鳴幼稚園暨幼兒園
50812 何在柔 Ho Joy Yau 5 the kids by Kiddy Land Limited
51283 何承霖 Ho Shing Lam 5 小星星創作園地
42306 何芷瑤 Ho Tsz Yiu 8 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)
50347 何柏賢 Ho Pak Yin Cyrus 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
42500 何恩彤 Ho Ian Tong 17 Macau Anglican College
50191 何婧瑤 Ho Ching Yiu 9 Art Muse 創藝畫室
50106 何智盈 Ho Chi Ying 11 朗兒研藝社/St. Stephen's college Preparatory school
50397 何紫瑜 Ho Tsz Yu 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
52480 何逸兒 Ho Yat Yee 5 小白貓工作室
51293 何澔權 Ho Ho Kuen 5 小星星創作園地
52277 何澧廷 Ho Lai Ting 5 創滙藝術教室 Artist Mind 
48346 何穎燊 Ho Wing San 5 優贊薈
48504 何禧言 Ho Hei Yin 7 聖公會青衣主恩小學
45249 余尚殷 Yu Sheung Yan Annabel 8 Cheuk Yin Art/寳血會伍季明紀念學校
53483 余柏毅 3 奇彩創作室
50395 余籽萱 Yu Tsz Huen 6 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
47299 余悅 Yu Yuet 6 藝想天開畫室
48451 余創賢 Garwin 7 聖公會青衣主恩小學
47331 余善培 Yu Sin Pui 12 藝想天開畫室
48249 余詠珈 Yu Wing Ka 7 興藝琴行(葵興)
50328 余緒嬴 Yu Sui Ying Blake Satria 4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
52326 利凱程 Lei Hoi Ching 8 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
43926 吳子蕎 Ng Tsz Kiu 8 Rainbow Creative Arts
52296 吳文樂 Ng Man Lok 5 創滙藝術教室 Artist Mind 
50575 吳佩芸 Wu Pei-Yun 16 國立後壁高級中學
51850 吳宜蓁 Wu I-Chen 13 建興國中
48061 吳明慧  Wu Ming Wai 9 一墨彩美術空間
47067 吳欣桓 Ng Yan Wun 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
45546 吳采縈 Ng Tsoi Ying  4 Amusing Art Company
50582 吳青樺 Wu Qing-Hua 17 國立後壁高級中學
39748 吳宥霖 Ng Yau Lam 4.5
51274 吳昭言 Ng Chiu Yin 4 小星星創作園地/東華三院高德根記念幼稚園
51316 吳昱怡 Yasmine Ng 5 小星星創作園地
52310 吳珈熙 Ng Ka Hei 5 創滙藝術教室 Artist Mind 
48407 吳珈睿 Ng Ka Yui 4 優贊薈
47492 吳迦晴 Ng Ka Ching 4 創意跳豆
50853 吳家浩 Ng Ka Ho 9.5 the kids by Kiddy Land Limited
49537 吳雪晴 Ng Sue Ching Michelle 8
52327 吳凱晴 Ng Hoi Ching 12 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
41294 吳澳淳 Ng Oceane 6 DRAWGRAPHY
41295 吳澳藍 Ng Oona 5 DRAWGRAPHY
44480 吳穎喬 Ng Wing Kiu 4
51427 吳靜媚 Wu Jingmei 15 聖嘉勒女書院
52803 吳頴琳 Ng Wing Lam 16 德蘭中學
50817 吳寶祺 Ng Bo Ki 8 the kids by Kiddy Land Limited
48897 呂哲愷 Lu Zhe-Kai 16 振聲高中多媒體設計科多一聖班/天主教振聲高級中學
50710 宋念晴 Song Nim Ching 7 the kids by Kiddy Land Limited
48074 李安睿  Andrea Anrui Li 8 一墨彩美術空間/弘立書院
47778 李佩  蔚 Li Pui Wai 6 Art Square 童畫角/嘉諾撒聖心幼稚園
51330 李卓桐 Li Cheuk Tung 5 小星星創作園地/New Generation Kindergarten & Nursery
44008 李卓穎 Lee Cheuk Wing 6 Rainbow Creative Arts
52297 李幸橋 Lee Hang Kiu 4 創滙藝術教室 Artist Mind 
49325 李旻諾 Lee Man Nok 9 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
45586 李昊欣 Li Ho Yan  7 Amusing Art Company
50055 李泇誼 Lee Katelyn Ka Yi 4 Cheuk Yin Art/York International Kindergarten
48328 李芷喬 Lee Tsz Kiu Angie 7.5 優贊薈
48315 李芷晴 Li Tsz Ching Christy 9 優贊薈
53417 李俊熹 3 奇彩創作室
50225 李俙曈 Lee Hay Tung Aurora 3 The Rainbow Art Workshop (Sha Tin)
47777 李思蔚 Li Sze Wai 4.5 Art Square 童畫角/嘉諾撒聖心幼稚園
46093 李柏良 Li Tak Leung Seth 3.5 小星星藝術中心
46092 李柏賢 Li Pak Yin Spencer 3.5 小星星藝術中心
52988 李祉昕 Li Tsz Yan 11 聖公會仁立紀念小學
43931 李祉欣 Li Tsz Yan 5 Rainbow Creative Arts
41577 李浩禮 Lee Ho Lai 7 藝術風畫院
47611 李海睛 Lee Hoi Ching 17 佛教覺光法師中學
43155 李崇澤 Lee Sung Chak 7
51333 李康晴 Lee Hong Ching Freda 5 小星星創作園地
50105 李梓豪 Lee Tsz Ho Conan 6 朗兒研藝社/中西區聖安多尼學校
53531 李淇鋒 Li Ki Fung 4.5 PHOEBE Fanseeland/順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園
49167 李淑樺 Li Shuk Wa 5 童夢天地活動中心
48087 李愷橋 Lee Hoi Kiu 5 一墨彩美術空間
49754 李嘉瑤 Lei Ka Yiu 5 童畫樂園
41430 李嘉蔚 Liana Lee 5.5 Toddle Kids Artground
42399 李嘉麗 Lee Ka Lai 13 聖母玫瑰書院
46636 李睿歆 Li,Rui-Xin 19
50149 李慕勤 Lee Mo Kan 8 朗兒研藝社/蘇浙小學
44618 李樂恩 Lee Lok Yan 7 K.C. Studio
52303 李樂臨 Li Lok Lam 4 創滙藝術教室 Artist Mind 
50803 李樂曦 Royce Lee Lok Hei 9 the kids by Kiddy Land Limited
48104 李曉瑜 Christie Lee  6 一墨彩美術空間/聖家勒小學
50878 李穎晞 Li Wing Hei Leanna 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
48336 李諾施 Celestine Lee 9 優贊薈
49336 李曦然 Li Hei Yin, Hayden 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
51308 沈卓謙 Sum Cheuk Him 5 小星星創作園地/新一代英文幼稚園暨幼兒園
46811 沈頌然 Shum Chung Yin  5 Art Point Creative 點止藝術工作室
44465 辛紫嫣 Tiffant Sun 4 CreateMe Right Mind Art Centre
51382 辛綽桐 Sun Cheuk Tung 7 小星星創作園地/嘉諾撒聖家學校(九龍塘)
50414 阮裕 Yuen Yue  5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
53404 冼一諾 3 奇彩創作室
51323 冼正朗 Sin Ching Long 4 小星星創作園地/仁愛堂葉德海幼稚園
51326 冼詠嘉 Sin Wing Ka 3 小星星創作園地
50186 周子傑 Chow Tsz Kit 7 Art Muse 創藝畫室
48384 周天晞 Chow Tin Hei Hebe 11 優贊薈
50116 周恩浩 Ethan Daniel Chau 10.5 朗兒研藝社/West Island School
50779 周栩誼 Chau Hui Yi 10 the kids by Kiddy Land Limited
51306 周啟朗 Chow Kai Long 4.5 小星星創作園地
51332 周啟綸 Chow Kai Lun 3.5 小星星創作園地
47874 周凱晴 Chau Hoi Ching 7 侯懷佳畫室
50750 周凱澄 Chow Hoi Ching 5 the kids by Kiddy Land Limited
48804 周皓宏 Chow Ho Wang Alvin 8 The Art Class 美術堂/聖三一堂小學
52262 周嗣朗 Chow Chi Long 4 循道衛理亞斯理社會服務處
51336 周靖藍 Chow Ching  Nam 3 小星星創作園地
49316 周綽姿 Chow Cheuk Gi 3 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
50025 周樂兒 Chow Lok Yee 5 Cheuk Yin Art/Kentville Kindergarten
50360 周濼潼 Chow Lok Tung 4.5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
41222 屈子聖 Bonhoeffer Chu 10 DRAWGRAPHY
41550 明彥 Ming Yin Spark 8 藝術風畫院
52192 林子殷 Lam Tsz Yan 11 元朗美術學會
52282 林子晴 Lin Tsz Ching  6 創滙藝術教室 Artist Mind 
45088 林天欣 Lam Tin Yan 17 聖公會鄧肇堅中學
44050 林巧澄 Lam Hau Ching 4 Rainbow Creative Arts
45482 林安蕎 Lam On Kiu 4 Amusing Art Company
48401 林孝榮 Lam Hau Wing 5 優贊薈
40919 林佳蓉 Lin Chia-Jung 17 松山高中
48396 林卓曦 Lam Cheuk Hei 5 優贊薈
41296 林欣彤 Lam Yan Tung 7 DRAWGRAPHY
49298 林泓熹 Lam Wang Hei Asaph 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
47213 林泳鉫 Lam Wing Ka 5 Caterpillar Kingdom Arts Gallery
48377 林芷為 Lam Tsz Wai Virginia 5 優贊薈
42935 林芷渭 8 Painting Together 手牽手美術室
50781 林俊耀 Lam Chun Yiu 6 the kids by Kiddy Land Limited
41616 林彥希 Lam Yin Hei 4.5 藝術風畫院
49603 林映彤 Lam Ying Tung 10
43219 林珈瑤 Lim Ka Yiu 7.5 英皇藝術學院/北角官立小學
44488 林珈璐 Lam Ka Lo 4.5 救世軍富强幼稚園
44000 林倩如 Gianna Lam 7 Rainbow Creative Arts
48106 林婉言 Lam Yuen Yin 9 一墨彩美術空間
41825 林雪濴 Lam Suet Ying 10 藝術風畫院
42913 林森成 8 Painting Together 手牽手美術室
50713 林煥之 Lam Wun Zi 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
45625 林羨茹 Lam Sin Yu 10 柏斯音樂藝術學院
49334 林詡樂 Lam Hui Lok 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
48955 林嘉慧 Lam Ka Wai, Elle 11 基本畫室
52334 林熙昕 Lam Hei Yan Chloe 10 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
50827 林熙然 Lim Hei Yin Ellery 9 the kids by Kiddy Land Limited
51029 林樂天 Lam Lotte  8 About Art Education  
50771 林樂瑤 Lam Lok Yiu Zoe 8 the kids by Kiddy Land Limited
51279 林樂霏 Lam Lok Fei 5 小星星創作園地
51329 林曉瑜 Lam Hiu Yu 3.5 小星星創作園地
41706 林穎欣 Lam Wing Yan 12 藝術風畫院
50111 林穎鈊 Louise Lam 6 朗兒研藝社/聖士提反女子中學附屬小學
53336 林諾晴 4 奇彩創作室
44406 林韻瑤 Lam Wan Yiu 11 CreateMe Right Mind Art Centre
50449 林寶怡 Lam Po Yee 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
48367 花冠城 Fa Kwun Shing Jeffery 6 優贊薈
48115 邱天晴 Yau Tin Ching 5 一墨彩美術空間/聖公會幼稚園
52505 邱雅頴 Yau Nga Wing 7 小白貓工作室
47114 邱嘉慧 Yau Ka Wai Grace 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
50977 邱韻熹 Yau Wan Eei 10 春雨美術工作室 
47539 邵愉雅 Siu Yu Nga 9 Artists Factory
42624 邵琬晴 Shiu Yuen Ching 4.5 卓爾畫室
41282 金倩同 Kam Sin Tung 6 DRAWGRAPHY
48922 金庭如 Jin Ting-Ru 16 振聲高中多媒體設計科多一聖班/天主教振聲高級中學
53492 俞可苗 4 奇彩創作室
53334 姚朗程 5 奇彩創作室
50469 姜俊嘉 Keung Chun Ka 7 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
45445 施彤彤 Sze Tung Tung 15 聖安當女書院
50337 施若曦 Sze Yeuk Hei  4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
53206 施詠藍 Sze Charlotte 12 拔萃女書院
49768 施樂怡 Sy Lok Yee 10 童畫樂園
51397 柯柏匡 Or Pak Hong  7 小星星創作園地
44449 洪心怡 Hung Sum Yi 11 CreateMe Right Mind Art Centre
47097 洪廷軒 Hung Ting Hin 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
49307 洪浩軒 Hung Ho Hin Lucas  6 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
43824 洪曉盈 Hung Hiu Ying 3 Smart Activity Centre
48591 胡卓琳 Woo Cheuk Lam 11 聖公會青衣主恩小學
48303 胡珀源 Wu Pak Yuen 4 優贊薈
41747 胡悅騫 Wu Yuet Hin 4 藝術風畫院
51277 胡喜兒 Wu Hailey 5 小星星創作園地/Gigamind Kindergarten
41310 胡雋天 Wo Chun Tin 5 DRAWGRAPHY
48218 胡樂晴 Wu Lok Ching 8 東區康樂體育促進會/聖公會置富始南小學
51302 胡樂勤 Wu Logan 4 小星星創作園地
48361 胡樹滔  Wu Shu To Lester 4 優贊薈
46867 范芷妍 Fan Tsz Yin 5 Wise Studio
48119 钟韵雅 Zhong Yunya 5 一墨彩美術空間/Singapore International School
47407 倪子安 Julian Cyrus Ngai 11 Kannis's Music and Art Studio
47112 倪溍浧 Ngai Chun Ching Ethan 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
53463 凌月澄 4 奇彩創作室
41711 唐立仁 Tong 7 藝術風畫院
42907 唐沛宏 10 Painting Together 手牽手美術室
52176 唐寶兒 Tong Po Yee 15 元朗美術學會
49110 夏天溵 Har Tin Yan 4 青蓮藝舍 Violet. Art
47052 孫雋軒 Sun Chun Hin 3 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
46667 孫應騰 Suen Ying W. Brandan 4
44499 容嫚希 Yung Maan Hei 5 Sunkids Kindergarten
50151 徐子浩 Chui Tsz Ho 7 朗兒研藝社/聖公會呂明才紀念小學
51321 徐梓悠 Cheryl Tsui  4 小星星創作園地
50766 徐凱寧 Tsui Hoi Ning Beatrice 8 the kids by Kiddy Land Limited
52308 徐逸希 Chui Yat Hei 4.5 創滙藝術教室 Artist Mind 
53331 徐煒庭 3 奇彩創作室
52406 徐碧彤 Tsui Pak Tung Nicole 12 VkidS Creative 兩點水工作室
46311 晏櫟喬 Yan Li-Chiao 11 台中市協和國小
52306 殷子翔 Yan Tsz Cheung 3.5 創滙藝術教室 Artist Mind 
47590 祝少芝 Chuk Siu Chi 12 樂天画廊
47589 祝潁浵 Chuk Wing Tung 9 樂天画廊
52509 袁焯琳 Yuen Cheuk Lam 5 小白貓工作室
47538 袁稚鈞 Yuen Chi Kwan 8 Artists Factory
48392 袁靖瑜 Yuen Ching Yu 9 優贊薈
51341 袁睿希 Yuen Yui Hei 6 小星星創作園地
53160 馬倬琳 Ma Cheuk Lam 14 拔萃女書院
50359 馬浚洸 Ma Tsun Kwong 4.5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
52342 馬筠諾 Ma Kwan Nok 5 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
51834 馬靜悠 Ma Ching Yau Zita 3 Universal Piano Co
38338 高天渝 Ko Tin Yu 5 Art Space 藝‧創作室
52343 高文熙 Ko Man Hei  14 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
52933 高若蘭 Ko Yeuk Lan 17 德蘭中學
38337 高康悠 Ko Kong Yau 5.5 Art Space 藝‧創作室
41217 高嘉鍵 Ko Ka Kin Timothy 7 DRAWGRAPHY
46332 高穎怡 Ko Wing Yee Chloe 10
51322 高韻喬 Ko Wan Kiu 4.5 小星星創作園地
51234 區卓文 Au Cheuk Man 10 I-Creation Studio 
50487 區逸翹 Au Yat Kiu  9 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
45513 屠芷萱 To Tsz Huen Yanis 6 Amusing Art Company
44443 張子祈 Cheung Tsz Ki 5 CreateMe Right Mind Art Centre
44442 張子晴 Cheung Tsz Ching 5 CreateMe Right Mind Art Centre
41433 張子晴 Jody Chang 5 Toddle Kids Artground
46738 張心紀 Cheung Sum Gai 6
50479 張以萱 Cheung Yee Huen Umi 8 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
48008 張可信 Cheung Martin 6 青苗琴行(奧海城)
51865 張安蕎 Zhang An-Qiao 8 紙飛機藝術中心 (台灣)
47036 張希妤 Cheung Hei Yu 3 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
48926 張秀麟 Chang Hisu-Lin 15 振聲高中多媒體設計科多一聖班/天主教振聲高級中學
52445 張貝琳 Cheung Bernice 4 VkidS Creative 兩點水工作室
41288 張芷麒 Ally Cheung 9 DRAWGRAPHY
50719 張祉熙 Cheung Tsz Hei 6 the kids by Kiddy Land Limited
51243 張苡晴 Cheung Yi Ching 9 I-Creation Studio 
50220 張宸齊 Christine 6 The Rainbow Art Workshop (Sha Tin)
53074 張恩錡 Cheung Yan Ki 4 Grace Gallery 小小畢加索 
45506 張振軒 Cheung Chun Hin 8 Amusing Art Company
46151 張朗軒 Cheung Long Hin 11
48325 張茵童 Cheung Yan Tung 12 優贊薈
48520 張偉浚 Cheung Wai Tsun 8 聖公會青衣主恩小學
50799 張健恩 Cheung Kin Yan 8 the kids by Kiddy Land Limited
47206 張國臨 Cheung Kolin 4 Caterpillar Kingdom Arts Gallery
46096 張梓彤 Kesha Cheung  4.5 小星星藝術中心
48006 張梓澄 Cheung Tsz Ching 6 青苗琴行(奧海城)
48327 張梓鋒 Cheung Tze Fung  7 優贊薈
50860 張凱盈 Cheung Hoi Ying 7 the kids by Kiddy Land Limited
48908 張博于 Zhang Bo-Yu 15 振聲高中多媒體設計科多一聖班/天主教振聲高級中學
41704 張焯峰 Cheung Cheuk Fung 10 藝術風畫院
51374 張詠琳 Cheung Wing Lam 8 小星星創作園地
50547 張傲儀 Cheung O Yee 7 Cheuk Yin Art/寶血會伍季明紀念學校
50355 張雋 Cheung Chun 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50320 張頌軒 Cheung Chun Hin 4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
52972 張潁珩 Cheung Wing Hang 11 聖公會仁立紀念小學
41793 張灝鎣 Coey Cheung 4.5 藝術風畫院
38421 敖嘉恩 Ngo Ka Yan 12 MAC Gallery
47212 曹興晴 Tso Harmmy Hing Ching 6 Caterpillar Kingdom Arts Gallery
52512 梁天呈 Leung Tin Ching Cambie 4 小白貓工作室
50728 梁心悅 Leung Sum Yuet Sophia 8.5 the kids by Kiddy Land Limited
51436 梁心瑜 Leung Sum Yu 15 聖嘉勒女書院
52284 梁希琳 Leung Hei Lam 4 創滙藝術教室 Artist Mind 
39157 梁牧之 Leung Muk Chi 4.5 香港培道小學幼稚園
47040 梁芷穎 Leung Tsz Wing 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
52404 梁采洳 Leung Tsoi Yu 8 VkidS Creative 兩點水工作室
48323 梁彦珈 Leung Yin Ka  8 優贊薈
39681 梁昭桐 Leung Chiu Tung 6 保良局謝黃沛涓幼稚園
47088 梁約陶 Leung Yeuk To 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
51229 梁貞莉 Leung Cheng Lee 11 I-Creation Studio 
51317 梁師齊 Leung Si Chai 4 小星星創作園地/Sunkids Kindergarten
52428 梁恩悅 Leung Yan Yuet 4 VkidS Creative 兩點水工作室
45486 梁悦澄 Leung Yuet Ching 4 Amusing Art Company
47079 梁爽 Leung Song 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
50491 梁凱淇 Leung Hoi Ki 11 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50852 梁善珩 Leung Sinn Hang 8 the kids by Kiddy Land Limited
41985 梁棋棋 Leong Kei Kei 17 马来西亚沙巴洲山打根育源独立中学
47895 梁詠欣 Leung Wing Yan 14 侯懷佳畫室
50768 梁逸翹 Leung Yat Kiu 8 the kids by Kiddy Land Limited
45440 梁雁凌 Leung Ngan Ling 15 聖安當女書院
53281 梁熙庭 4 奇彩創作室
52287 梁睿廷 Leung Yui Ting 3 創滙藝術教室 Artist Mind 
51202 梁樂天 Leung Lok Tin Tobin 5 I-Creation Studio 
50690 梁樂昕 Leung Lok Yan 6.5 the kids by Kiddy Land Limited
48078 梁懌美 Liang Yimei 4 一墨彩美術空間/嘉諾撒聖心幼稚園
41738 梁穎心 Leung Wing Sum 12 藝術風畫院
48507 梁穎彤 Leung Wing Tung 7 聖公會青衣主恩小學
50131 梁穎桐 Kelly Leung 11 朗兒研藝社/保良局蔡繼有學校
51249 梁穎璇 Leung Wing Shuen Gloria 11 I-Creation Studio 
42638 梁鎰澄 Leung Yat Ching 12 卓爾畫室
52280 梁釋之 Leung Sik Chi 5 創滙藝術教室 Artist Mind 
51292 梁懿翹 Leung Yi Kiu  5 小星星創作園地
47703 章凱傑 Tyler Cheung 11 Brink Art Studio
51379 莊欣霈 Chong Yan Pui 7 小星星創作園地
53274 莊浩縉 4 奇彩創作室
41238 莊曉恩 Chong Hiu Yan Alicia 6 DRAWGRAPHY
48309 莫巧兒 Mock Hau Yi 10 優贊薈
43971 莫沛謙 Mok Pui Him 5 Rainbow Creative Arts
47200 莫皓維 Aidan Mok 5 Caterpillar Kingdom Arts Gallery
49763 莫境霖 Mok King Lam 7 童畫樂園
46073 許焯熙 Hui Marcus Cheuk Hei 10 小星星藝術中心
47491 許皓程 Hui Ho Ching 10 創意跳豆
41226 許慧瞳 Hsu, Jacinta 5 DRAWGRAPHY
52483 郭天樂 Kwok Tin Lok, Markus 6 小白貓工作室
45494 郭奕衡 Kwok Yik Hang 4 Amusing Art Company
49975 郭家明 Kwok Ka Ming 8 Artin Creative Workshop
51378 郭皓宇 Kwok Ho Yu 8 小星星創作園地
41404 郭樂  Andres Kwok 5.5 Toddle Kids Artground
45530 陳士堯 Chan Shi Yiu 13 Amusing Art Company
43923 陳子成 Chan Tsz Shing James 3 Rainbow Creative Arts
51361 陳天朗 Chan Tin Long 6 小星星創作園地
50423 陳天悠 Chan Tin Yau Jyoti 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
53636 陳司悅 Chan Sze Yuet 5 Genius Art
47115 陳希彤 Chan Hei Tung 7 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)/協恩中學附屬小學
48380 陳希旻 Chan Hei Man 9 優贊薈
50422 陳沚謙 Chan Chi Him Kaden 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
49333 陳沛嘉 Chan Pui Ga Nicole   4 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
50405 陳芊悅 Chan Chiu Yuet  4.5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
52648 陳芍堯 Chan Cheuk Yiu 11 聖公會仁立紀念小學
49770 陳芍凝 Chan Cheuk Ying 10 童畫樂園
45106 陳芓榛 Chan Chi Tsun 11 嘉諾撒聖方濟各學校
43499 陳佩萁 Amanda Chan 9 九龍灣聖若翰天主教小學
47075 陳卓言 Chan Cheuk Yin 3 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
47096 陳卓瑜 Chan Cheuk Yu 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
52292 陳定可 Darius Chan 4 創滙藝術教室 Artist Mind 
46856 陳明恩 Chan Ming Yan Nicholas 4 Wise Studio
51299 陳昕彤 Chan Yan Tung 4.5 小星星創作園地/順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園
51394 陳武 Chan Takeshi  7 小星星創作園地
41752 陳芷蓁 Chan Tsz Tsun 9 藝術風畫院
44515 陳芷慧 Chan Tsz Wai Koman 5 St Catherine's International Kindergarten
48013 陳采林 Charlotte Chan     5 青苗琴行(奧海城)
46855 陳雨恩 Chan Yu Yan Evan 6 Wise Studio
50417 陳青偉 Chan Ching Wai  5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
48007 陳俊妤 Chan Chun Ve 7 青苗琴行(奧海城)
49798 陳彥均 Chan Yin Kwan 5.5 Private Tutor/Heep Yunn School Private Kindergarten
50430 陳思言 Chan Sze Yin  6 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
40895 陳柏熹 Chan Pak Hei 10 Tai Po Old Market Public School
53631 陳祉宏 Chan Tsz Wang 11 Genius Art
49773 陳祉熒 Chan Chi Ying 12 童畫樂園
41685 陳軍宇 Chan Kwan Yu 7 藝術風畫院
41570 陳韋匡 Chan Wai Hong 10 藝術風畫院
48363 陳峻碩 Chan Chun Shek 3.5 優贊薈
50368 陳朗丞 Chan Long Shing,Ethan 4.5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
49042 陳浚川 Chan Chun Chuen Ian 4.5 The Rainbow Arts Workshop (Causeway Bay)
49044 陳海澄 Chan Hoi Ching Ocean 11 The Rainbow Arts Workshop (Causeway Bay)
41803 陳珞童 Chan Lok Tung 3.5 藝術風畫院
47078 陳啟皓 Chan Kai Ho 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
53271 陳梓謙 4 奇彩創作室
51345 陳雪晴 Chan Suet Ching 6 小星星創作園地
51474 陳凱迪 Chan Hoi Tik Heidi 11 KOORI ART 歌莉畫室
50104 陳凱琳 Chan Hoi Lam 10 朗兒研藝社/St. Peter Primary School
41213 陳凱澄 Chan Hoi Ching Karise 4.5 DRAWGRAPHY
50090 陳棕亮 Chan Tsung Leong, Samuel 10 朗兒研藝社/聖公會基恩小學
47535 陳琬晴 Chan Yuen Ching 7 Artists Factory
50698 陳皓峰 Chan Ho Fung 6 the kids by Kiddy Land Limited
47045 陳皓頤 Chloe Valerie Chan 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
47290 陳紫晴 Chan Tsz Ching 7 藝想天開畫室
50854 陳羡喬 Chan Sin Kiu Rufina 8.5 the kids by Kiddy Land Limited
47081 陳詠嵐 Chan Wing Nam 7 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
53474 陳逸琳 4 奇彩創作室
50095 陳雅滺 Chan Nga Yau Anya 7 朗兒研藝社/Kau Yan School
48091 陳微云 Chen Wei Wan 6 一墨彩美術空間/英皇書院同學會小學
53021 陳微韡 14 台灣永安國中
50705 陳羨妤 Chan Maegan 5 the kids by Kiddy Land Limited
44982 陳萱兒 Chan Huen Yi 4.5
50367 陳靖淳 Chan Ching Shum Audrey 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
53524 陳靖灆 Chan Ching Lam 4 PHOEBE Fanseeland/雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園
47326 陳瑤 Chan Yiu 8 藝想天開畫室
45706 陳睿 Chen Daniel Rui 6 天主教總堂區學校
47309 陳睿芊 Chan Yiu Chin Jovianne 5 藝想天開畫室
38229 陳綽嵐 Chan Cheuk Nam 4.5 享藝館  Joyfulart centre/德貞幼稚園
46102 陳樂澄 Chan Lok Ching 9 魏術館 Foon Art Centre
51276 陳樂澄 Chan Lok Ching 6 小星星創作園地/保良局易桂芳幼稚園
44061 陳緯亮 Chan Wai Leong Arron 4 Rainbow Creative Arts
47057 陳霈娮 Hayley Chan 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
52177 陳曉彤 Chan Hiu Tung 12 元朗美術學會
50097 陳曉風 Chan Hiu Fung Hester 9 朗兒研藝社/中西區聖安多尼學校
41725 陳曉琳 Chan Hiu Lam 12 藝術風畫院
50199 陳曉儀 7 Art Muse 創藝畫室
43299 陳穎琳 Chan Wing Lam 3.5 Rainbow (Lohas Park)
50088 陳穎熹 Chan Chalit Wing Hei 12.5 朗兒研藝社/St. Louis School
49759 陳靜瑤  Chan Ching Yiu  6 童畫樂園
47592 陳麗喬 Chan Lai Kiu 15 樂天画廊
51318 陳顯昇 Chen Hin Sing 4 小星星創作園地
50580 陸又銓 Lu You-Quan 16 國立後壁高級中學
51344 陸枳澄 Mavis Loh Chi Ching 6 小星星創作園地
49294 陸軒悠 Luk Kacelyn Marie 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
53406 陸暐澄 4 奇彩創作室
52510 陸嘉熹 Luk Ka Hei 5 小白貓工作室
50419 陸熙樂 Luk Hei Lok 6 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
41436 陸曉琳 Audrey Luk 8 Toddle Kids Artground
50484 麥卓嵐 Mak Cheuk Laam 13 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
48068 麥春成 Keenan Mak  9 一墨彩美術空間/Anfield School
48406 麥倬鳴 Mak Cheuk Ming 5 優贊薈
52351 麥婉婷 Angel 8 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
39957 麥想 Mak Sheung 5
48114 麥聰萍 Mak Bell 6 一墨彩美術空間/Anfield School
48385 傅信僖 Fu Shun Hei Carson 4 優贊薈
46327 彭宇萱 Peng,Yu-Hsuan 19 臺北市立大學
50346 彭沛恩 Pang Pui Yan 3 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50482 彭思慧 Pang Sze Wai Aliza 11 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
52507 彭程 Pang Ching 5 小白貓工作室
42911 曾子恩 4 Painting Together 手牽手美術室
45579 曾尚榆 Tsang Sheung Yu 7 Amusing Art Company
48921 曾彥禎 Tseng Yen-Chen 16 振聲高中多媒體設計科多一聖班/天主教振聲高級中學
44486 曾哲恩 Zeng Zhe En 8 台灣台中市南區國光國小
51281 曾珞軒 Chan Lok Hin Kristoffer 5 小星星創作園地
50468 曾晶妍 Chan Ching In 7 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
41265 曾羨迦 Tsang Sin Ka 6 DRAWGRAPHY
50588 曾聖幃 Ceng Sheng-Wei 16 國立後壁高級中學
47536 曾顯晴 Tsang Hin Ching 8 Artists Factory
50697 湛紫渝 Cham Tsz Yu 4.5 the kids by Kiddy Land Limited
50403 湯熹銅 Tong Hei Tung 7 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
48001 項敬軒 Xiang Jing Xuan 5 青苗琴行(奧海城)
53064 馮子朗 Fung Tsz Long 11 Grace Gallery 小小畢加索
48076 馮逸森 Fung Yat Sum 8 一墨彩美術空間/聖公會呂明才紀念小學
50883 馮詩淇 Katy Fung 5 the kids by Kiddy Land Limited
53076 黃友謙 Wong Yau Him 3 Grace Gallery 小小畢加索 
49758 黃天穎 Wong Tin Wing 6 童畫樂園
50222 黃心晴 Wong Sum Ching Anca  3.5 The Rainbow Art Workshop (Sha Tin)
50221 黃心懿 Wong Sum Yi Annis  3.5 The Rainbow Art Workshop (Sha Tin)
46473 黃世康 Wong Shi Kang 4.5 Cheuk Yin Art
51291 黃以正 Wong Yee Ching 4 小星星創作園地
41429 黃在林 Charmaine Wong 5 Toddle Kids Artground
50473 黃旨彤 Wong Tsz Tung 7 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
38235 黃杏兒 Wong Hang Yi 13 享藝館  Joyfulart centre 
50107 黃芍穎 Wong Chzuk Wing 8 朗兒研藝社/聖士提反女子中學附屬小學
38336 黃卓傑 Wong Cheuk Kit 5 Art Space 藝‧創作室
50228 黃昊津 Wong Ho Chun Isly 4.5 The Rainbow Art Workshop (Sha Tin)
47459 黃知衡 Wong Chi Hang 5 小精靈藝術中心/聖母無玷聖心學校
50326 黃芷晴 Wong Chi Ching, Grace 3 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
53025 黃青洋 8 台灣大社國小
50381 黃奕熙 Wong Yik Hei 4.5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50831 黃彥婷 Wong Yin Ting Angelina 8 the kids by Kiddy Land Limited
43446 黃籽澄 Wong Tsz Ching 4.5 基督教宣道會茵怡幼稚園
44015 黃苡庭 Wong Yi Ting Chloe 6 Rainbow Creative Arts
50112 黃苡霖 Wong I Lam 11 朗兒研藝社/HKUGA Primary School
49978 黃衍之 Wong Hin Chi 5 Artin Creative Workshop
40392 黃迦嵐 Wong Ka Nam 4 聖心
52196 黃浩萱 Wong Ho Huen 17 元朗美術學會
41699 黃康竣 Wong Hong Chun 9 藝術風畫院
38233 黃敏樺 Wong Man Wa 14 享藝館  Joyfulart centre 
45211 黃涴浠 Wong Yuen Hei 5 York International Kindergarten
51290 黃聆天 Wong Ling Tin 5 小星星創作園地
41607 黃博朗 Wong Pok Long 4 藝術風畫院
50143 黃程晉 Mac Wong 5 朗兒研藝社/Kentville Kindergarten
48112 黃逸政  Wong Yat Jing 4 一墨彩美術空間/聖保羅堂幼稚園
49766 黃雲遠 Lagrange Wong    8 童畫樂園
41708 黃瑋琳 Wong Wai Lam 10 藝術風畫院
52355 黃靖喬 Wong Ching Kiu 12 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
44048 黃靖藍 Wong Ching Lam 4 Rainbow Creative Arts
50128 黃肇朗 Wong Siu Long 9.5 朗兒研藝社/啓思小學
50743 黃穎瑜 Wong Wing Yu 8 the kids by Kiddy Land Limited
44469 黃曦慧 Wong Hei Wai McCarley 7 CreateMe Right Mind Art Centre
49382 楊子慧 Yan Tze Wai 5 小種子創藝學堂
50704 楊日曈 Yeung Yat Tung 3.5 the kids by Kiddy Land Limited
50571 楊如意 Yang Ru-Yi 16 國立後壁高級中學
43987 楊依諾 Yeung Yee Nok Enoch 6 Rainbow Creative Arts
46533 楊思澄 Yeung Sze Ching 4 Happiano Music Centre
52357 楊浩瑜 Yeung Hou Yu Colin 4 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
48365 楊曼婧 Yeung Man Jing Jovita  6 優贊薈
48094 楊楚柔 Yeung Cho Yau Betty 13 一墨彩美術空間/St. Stephen's Girls' College
41286 楊德朗 Yeung Tak Long 6 DRAWGRAPHY
50777 楊璧瑩 Yeung Pik Ying 9 the kids by Kiddy Land Limited
50379 源子靖 Yuen Tsz Ching 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
41307 溫善柔 Wun Sin Yau 4.5 DRAWGRAPHY
45548 萬浩廷 Man Ho Ting 3 Amusing Art Company
47607 萬愛施 Man Oi Sze 17 佛教覺光法師中學
52291 葉匡泓 Ip Hong Wang 4 創滙藝術教室 Artist Mind 
50886 葉彥誼 Yip Yin Yi 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
50884 葉恩霖 Yip Yan Lam Cyrus 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
44657 葉珮淳 Ip Pui Shun 4.5 西貝畫室
51110 葉曉晴 Yip Hiu Ching 8 羅老師畫班
52436 葉澤霖 Yip Alwyn Chak Lam 4 VkidS Creative 兩點水工作室
48812 葉鎬賢 Yip Ho Yin Rex 6 The Art Class 美術堂/聖博德學校
51237 鄒怡斐 Chau Yi Fei 11 I-Creation Studio 
51471 鄒昀霖 Chow Wan Lam Jaantje 6 KOORI ART 歌莉畫室
49934 鄒思悅 Chow Sze Yuet Bethany 10 至愛教室
48313 鄒竣然 Chau Chun Yin 7 優贊薈
45553 廖天朗 Lian Tin Long 4 Amusing Art Company
50226 廖心研 Liu Sophie 4 The Rainbow Art Workshop (Sha Tin)
42130 廖芷瑩 Liu Tsz Ying 14 保良局第一張永慶中學
50570 廖竑竣 Liao Hong-Jun 16 國立後壁高級中學
50836 廖穎茵 Liu Wing Yan 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
48110 熊子萱 Xiong Zi Xuan 6 一墨彩美術空間/香港真光幼稚園(堅道)
51241 熊展醴 Hung Chin Lai 10 I-Creation Studio 
45500 甄正 Yan Jing  4 Amusing Art Company
41709 賓芷穎 Bun Tsz Wing 12 藝術風畫院
53104 趙子芯 Canice Chiu 14 拔萃女書院
49906 趙希悠 Chiu Hei Yau 6 至愛教室
49596 趙思瑜 Chiu Sze Yu Kristy 4
41277 趙苑彤 Chiu Yuen Tung 14 DRAWGRAPHY
43981 趙海沂 Chiu Hoi Yi 4 Rainbow Creative Arts
53200 趙敏玳 Chiu Man Toi 12 拔萃女書院
46097 劉孝廉 Lau Hau Lim Matthew 5 小星星藝術中心
50227 劉卓豪 Lau Chunk Ho 4 The Rainbow Art Workshop (Sha Tin)
46348 劉芝秀 Liu Chih-Hsiu 17
49751 劉俊希 Lau Chun Hei 4 童畫樂園
51389 劉建言 Lau Kin Yin 7 小星星創作園地
49762 劉家鎧 Lau Ka Hoi 7 童畫樂園
51253 劉峻希 Lau Tsun Hei 10 I-Creation Studio 
53288 劉栢翹 4 奇彩創作室
48312 劉浩翔 Lau Ho Cheung 8 優贊薈
41633 劉浩賢 Lau Ho Yin 8 藝術風畫院
40458 劉祖霖 Lau Cho Lam 6 香港教學資源中心
50701 劉純因 Lau Shun Yan 8.5 the kids by Kiddy Land Limited
51358 劉晞諾 Lau Hei Nok Linus 6 小星星創作園地/Ying Wa Primary School 
43286 劉雪頤 Lau Suet Yee 10 P.L.K. Camoes Tan Siu Lin Primary School
49300 劉喜兒 Lau Hei Yi 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
44812 劉皓兒 Lau Chloe 4 Causeway Bay Victoria Kindergarten
49799 劉旖晴 Lau Yee Ching  8 Private Tutor/Hong Kong Pui Ching Primary School
43946 劉學謙 Lau Hok Him Carson 4 Rainbow Creative Arts
52293 劉臻 Lau Jun 3 創滙藝術教室 Artist Mind 
48402 劉繕瑤 Lau Sin Yiu 8 優贊薈
43217 樊悅汶 Fan Yuet Man Rainky 6 英皇藝術學院/聖公會聖彼得堂幼稚園 (赤柱分校)
49311 樊悅晴 Fan Yuet Ching Chloe 4.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
41262 歐立揚 Au Lap Yeung Nathan 4 DRAWGRAPHY
46216 歐芷穎 Au Tsz Wing 8 南元朗官立小學
52496 歐晰芝 Au Sik Chi 9 小白貓工作室
50123 歐陽毓耀 Au Yeung Yu Yao Cyrus 7 朗兒研藝社/保良局蔡繼有學校
50124 歐陽綺勵 Portia Au Yeung 9.5 朗兒研藝社/保良局蔡繼有學校
53482 潘卓恩 4 奇彩創作室
52772 潘欣妍 Poon Yan Yin 15 德蘭中學
51447 潘信妤 Pan Sin Yi 17 Village Art Enrichment Corner
50114 潘柏熙 Poon Pak Hei 4.5 朗兒研藝社/St. Stephen's Girls College Kindergarten
48347 潘祉樂 Poon Tsz Lok  4 優贊薈
53390 潘苡彤 4 奇彩創作室
51286 潘詩穎 Phoon Sze Wing 4 小星星創作園地
47017 潘蕙悠 Poon Wai Yau Sophie 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
53279 蔡子悠 4 奇彩創作室
50433 蔡文達 Alfred Choi 6 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50674 蔡宇軒 Tsoi Yu Hin 6 賽馬會農圃道青年空間
50765 蔡沚羲 Haley Tsai 5 the kids by Kiddy Land Limited
50732 蔡卓同 Tsoi Cheuk Tung Charlie 6 the kids by Kiddy Land Limited
40887 蔡卓軒 Choi Cheuk Hin 3.5 New Generation English Kindergarten & Nursery
48896 蔡旻珈 Tsai Min-Jia 15 振聲高中多媒體設計科多一聖班/天主教振聲高級中學
47122 蔡芷妍 Choi Tsz Yin 6.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
50984 蔡思嬈 Choy Sze Yiu 11 春雨美術工作室 
52278 蔡紫芯 Tsai Tsz Sum 5 創滙藝術教室 Artist Mind 
49753 蔡暐恒 Vikrant Choi  4.5 童畫樂園
41414 蔡曉柔 Valarie Choi 8 Toddle Kids Artground
47121 蔡穎嘉 Choi Wing Ka 5.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
52285 蔡繕如 Choi Sin Yu 5 創滙藝術教室 Artist Mind 
50152 蔣政 Chiang Alexander Ching 4.5 朗兒研藝社/聖保羅堂幼稚園
51027 鄧希恩 Tang Hei Yan Erin 10 About Art Education  
52281 鄧卓遙 Tang Cheuk Yiu 4 創滙藝術教室 Artist Mind 
41274 鄧芷瑩 Tang Tsz Ying 5 DRAWGRAPHY
48117 鄧智藍 Melissa Tang 11 一墨彩美術空/間嘉諾撒聖心小學 (私立部)
52289 鄧棋 Tang Ki Geneva  3 創滙藝術教室 Artist Mind 
50134 鄧靖然 Tang Jing Ran Emmelyn 6 朗兒研藝社/根德園幼稚園
51211 鄧慶堯 Tang Hing Yiu Samuel 6 I-Creation Studio 
49833 鄧霈希 Tang Pui Hei 5 C. Gallery
48304 鄧騫琳 Tang Hin Liem 5 優贊薈
51392 鄭子瑤 Cheng Sherene Ji-Yiu 7 小星星創作園地
51280 鄭之朗 Cheng Chi Long 3.5 小星星創作園地/中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校
46475 鄭天悦 Cheng Tin Yuet 11
52485 鄭芷悠 Cheng Tsz Yau 6 小白貓工作室
52551 鄭庭希 Cheng Ting Hei Eddy 4.5 Art For More 無限畫廊
48080 鄭浚廷 Cheng Tsun Ting 5 一墨彩美術空間/香港真光幼稚園(堅道)
41303 鄭素冰 Cheng So Bing 11 DRAWGRAPHY
50594 鄭朝元 Zheng Chao-Yuan 16 國立後壁高級中學
44384 鄭皓程 3 CreateMe Right Mind Art Centre
38503 鄭雯靜 Cheng Man Ching 13 MEKO腦力繪畫教學
48353 鄭熙諾 Cheng Hei Nok 7 優贊薈
51197 鄭穎澄 Cheng Wing Ching 6 I-Creation Studio 
42910 鄭駿杰 4 Painting Together 手牽手美術室
46641 黎千瑋 Li,Chien-Wei 5
42929 黎樂怡 9 Painting Together 手牽手美術室
51177 黎璟彤 Allegra Lai 8 Diocesan Girls' Jonior School
50142 盧芍橋 Lou Cheuk Kiu 5 朗兒研藝社/根德園幼稚園
50694 盧芓榛 Lo Chi Tsun 6 the kids by Kiddy Land Limited
50109 盧思哲 Lo Sze Chit Jasmine 12.5 朗兒研藝社/德雅小學
51311 盧約𣏵 Lo Yeuk Nam 5 小星星創作園地
41210 盧鈺旻 Nicole Lo 6 DRAWGRAPHY
50447 蕭文珊 Elaine Shiao 6 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
49771 蕭卓霖 Siu Cheuk Lam 11 童畫樂園
40423 蕭建淳 Siu Kin Shun 6 保良局莊啓程第二小學
50428 蕭樂行 Siu Audrey 4.5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
48338 賴友軒 Justin Lai 5 優贊薈
50696 賴丞哲 Lai Shing Jit 4.5 the kids by Kiddy Land Limited
50572 賴映綺 Lai Ying-Chi 16 國立後壁高級中學
50587 賴美澕 Lai Mei-Hua 16 國立後壁高級中學
43220 賴衍澄 Lai Hin Ching 5 英皇藝術學院/蘇浙幼稚園
50431 賴婧同 Lai Ching Tong 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
44403 賴潁柔 Lai Amilia 5 CreateMe Right Mind Art Centre
48779 錢泳橋 Chin Wing Kiu 8 Kids Drawing Workshop 童畫創作室
44481 錢梓欣 Anita Qian Tsz Yan 9 啟新書院
53500 錢諾欣 4 奇彩創作室
50733 霍訥行 Fok Nap Hang 5 the kids by Kiddy Land Limited
40722 霍凱晴 Fok Hoi Ching 7
47072 鮑睿哲 Louis Broggi 4.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
47089 龍樂恩 Loong Lok Yan 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
52634 戴子敏 Tai Ji Men 11 聖公會仁立紀念小學
41703 戴擇恩 Isaac Tay 12 藝術風畫院
52158 繆宗昊 Mao Chung Ho 15 元朗美術學會
43958 薜敏婷 Elicia Man Ting Xue 4 Rainbow Creative Arts
51044 謝承祐 Tse Shing Yau 6 About Art Education  
50157 謝愷晉 Tse Hoi Chun Jasson 4.5 朗兒研藝社/ESF International Kindergaten Wu Kai Sha
49802 謝曦亮  Tse Hei Leong  7 Private Tutor
46419 鍾卓言 Chung Cheuk Yin Justin 10
42914 鍾熙 9 Painting Together 手牽手美術室
52263 簡浩一 Kan Ho Yat 4 循道衛理亞斯理社會服務處
51285 鄺皚妍 Kwong Hoi Yin 3 小星星創作園地
50140 顏芊蕙 Ngan Chin Wai 9 朗兒研藝社/St. Mary's Canossian School
49295 龎政旻 Pang Ching Man 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
50820 羅子浩 Lo Owen 8.5 the kids by Kiddy Land Limited
47707 羅已信 Law Yi Shun 7 Brink Art Studio
44001 羅芷妡 Jasmine Rawlinson 5 Rainbow Creative Arts
44024 羅雪妍 Law Zoe 7 Rainbow Creative Arts
49769 羅慧心 Lock Wai Sum 10 童畫樂園
52414 羅曉彤 Law Hiu Tung Hailey 5 VkidS Creative 兩點水工作室
52309 羅藹琳 Emma Saffron Rogerson 3 創滙藝術教室 Artist Mind 
51359 羅灝 Luo Ho 6 小星星創作園地/道教青松小學
51301 羅灝權 Lo Ho Kuen Curtis 4.5 小星星創作園地/雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園
51273 譚仲堯 Tam Chung Yiu  4 小星星創作園地
51235 譚守正 Tam Sau Ching 14 I-Creation Studio 
50869 譚卓知 Tam Cheuk Gi 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
51206 譚欣然 Tam Yan Yin 13 I-Creation Studio 
43851 譚淽瀠 Tam Chi Ying 7 Art人草棚   ( 獨立Artist )
51396 譚鈁櫻 Tam Fong Ying 7 小星星創作園地
45446 關文詩 Kwan Man Sze 17 聖安當女書院
46361 關丞睎 Kwan Shing Hei 7 St. Peter Primary School
44400 關思祈 Kwan Sze Ki 11 CreateMe Right Mind Art Centre
41647 關柏然 Kwan Pak Yin 8 藝術風畫院
43920 關倬婷 Kwan Cheuk Ting 6 Rainbow Creative Arts
46562 關朗翹 Kwan Long Kiu 4
46717 關梓謙 Kwan Tsz Him 10
44485 關絲尹 Kwan Sze Wan 4 Cheuk Yin Art
41313 嚴雅頌 Yim Nga Chung Thobie 4.5 DRAWGRAPHY
53013 蘇佾山 12 台灣前峯國小
46688 蘇芝誼 Su Jhih-Yi 9 中山國小
44280 蘇梓渝 Tiffany So 4 苗成長教室 (天后)
43938 蘇楚琪 So Cho Ki 4 Rainbow Creative Arts
41594 蘇詩晴 Su Sze Ching 3 藝術風畫院
51245 蘇鈺琦 Yuki 10 I-Creation Studio 
51028 蘇頌清 So Chung Ching 9 About Art Education  
49189 Enbuscado Jeshua Justin 16 Delia Memorial School (Hip Wo)
45812 King Millicent Rose 10 天主教總堂區學校