imge-mail Us:

info@ice.org.hk

 

歡迎光臨 Welcome

 

艾斯爾國際文化交流(香港)

International Colere Exchange (Hong Kong)

歡迎您!

 

本會致力推動文化交流活動;

並為各界提供個人、機構、團體及學校提供

NLP、MBTI、MMTIC、DISC、FIRO-B、

全腦學習法等組成的學習法、人際關係訓練、壓力處理、

團隊建立等不同類型課程、講座及工作坊。

_______________________________________________

div

 

2016「奇幻之旅」繪畫比賽(亞太區)

等獎

 

No. 中文姓名 英文姓名 歲數 藝術團體
48378 卜芷瑶 Book Tsz Yiu 14 優贊薈
46196 太田天佑 Ota Ten Yu 8 基灣小學
53369 文日希 4 奇彩創作室
42630 文可 Man Ho 7 卓爾畫室
47026 文正言 Man Ching Yin 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
50219 文俊一 Man Chun Yat 8 The Rainbow Art Workshop (Sha Tin)
41412 文凱晴 Jasmine Man Hoi Ching 5 Toddle Kids Artground
51244 文寶言 Man Po Yin 11 I-Creation Studio 
53265 方栢橋 4 奇彩創作室
53383 方晞彤 4 奇彩創作室
47080 方菀欣 Fong Yuen Yan 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
50811 方瑞賢 Fong Sui Yin 9 the kids by Kiddy Land Limited
53058 方穎桐 Fong Wing Tung 7 Grace Gallery 小小畢加索
52257 毛俊熙 Mo Chun Hei 5 循道衛理亞斯理社會服務處
44420 毛婕妤 Mo Tsit Yu 4 CreateMe Right Mind Art Centre
48010 王宇杰 Wang Yu Kit 5 青苗琴行(奧海城)
40331 王佑一 Wang Yau Yat 5 綠苗畫苑
50876 王孜業 Wang Zi Ye 6.5 the kids by Kiddy Land Limited
41817 王芷蕎 Wong Tsz Kiu 4 藝術風畫院
38314 王政 Wong Ching 8.5 童藝教室
50234 王若菡 Lotus Wong 4 The Rainbow Art Workshop (Sha Tin)
50871 王浩臻 Wong Ho Chun 6 the kids by Kiddy Land Limited
42844 王珮馨 Wang Pei Xin 7 藝術世紀
52323 王敬熹 Wong King Hei Max 8 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
41408 王毓藍 Hailey Wong  6 Toddle Kids Artground
50392 王嘉浚 Wong Ka Tsun 4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
48018 王嘉翊 Wang Ka Yik Joseph  5 青苗琴行(奧海城)
47044 王嘉雯 Wong Ka Man 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
48783 王綽儀 Wong Cheuk Yee 4 Kids Drawing Workshop 童畫創作室
53226 王蘊錱 Wong Wan Chun Ashley 12 拔萃女書院
51297 王馫 Wang Hing 4 小星星創作園地
48107 丘天悅 Yau Bethany 8 一墨彩美術空間
49888 丘悦 Queenie Yau 9
50746 丘嵐 Yau Nam Charlotte 8 the kids by Kiddy Land Limited
51445 叶瑜安 Yap Ye Ern Isabel  18 Village Art Enrichment Corner
42631 司徒泳熙 Szeto Wing Hei 7 卓爾畫室
52149 甘凱怡 Kam Hoi Yee 16 元朗美術學會
53345 伍世祺 4 奇彩創作室
47117 伍浚謙 Ng Chun Him 7 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)/德信學校
50399 伍皚寧 Ng Oi Ning, Jovien 4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
51858 朱俐亞 Zhu Li-Ya 11 紙飛機藝術中心 (台灣)
50436 朱浚夫 Jeffrey Chu 7 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
53497 朱啟迪 4 奇彩創作室
50122 朱康林 Chu Hong Lam Harvey 6 朗兒研藝社/香港培道小學
50454 朱雪兒 Chu Suet Yi 6 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
52391 朱德顒 Chu Tak Yung 15 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
53682 朱澤蘊 Winafred Chak Wan Zhu 4 Nice Studio
51327 江日熙 Kong Yat Hei 4 小星星創作園地
52390 江嘉敏 Kong Ka Man 15 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
47595 江寶欣 Webby Po Yan Marry 11 樂天画廊
41789 池奕進 Chi Yik Chun 8 藝術風畫院
41590 池徽賢 Chee Adison Fai Yin 4 藝術風畫院
50993 何子程 He Zi Cheng 7 春雨美術工作室 
50859 何汶錡 Ho Charlotte 7.5 the kids by Kiddy Land Limited
48375 何芍然 Ho Cheuk Yin 5 優贊薈
47889 何依婷 Ho Yee Ting 13 侯懷佳畫室
48075 何卓東 Ho Cheuk Tung 10 一墨彩美術空間
50969 何卓峰 Felix Ho 12 春雨美術工作室 
44006 何卓蕎 Ho Cheuk Kiu 5 Rainbow Creative Arts
46075 何秉熹 Ho Ping Hei 5.5 小星星藝術中心
50815 何芷瑩 Ho Tsz Ying Jamie 10 the kids by Kiddy Land Limited
48598 何衍穎 Ho Hin Wing 10 聖公會青衣主恩小學
48592 何朗閱 Ho Long Yuet 10 聖公會青衣主恩小學
49309 何梓媛 Mavis Ho 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
49304 何梓賢 Ho Tsz Yin 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
49286 何逸芯 Ho Yat Sum 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
52484 何嘉翹 Ho Ka Kiu 7 小白貓工作室
49974 何睿之 Clarice Ho 9 Artin Creative Workshop
53606 何樂兒 Ho Lok Yee 6 Blooming Art
53253 何蕊翹 4 奇彩創作室
50839 佘汶諾 Shea Man Nok 5 the kids by Kiddy Land Limited
44436 余岱霖 Yu Toi Lam 4 CreateMe Right Mind Art Centre
44434 余念陶 Yu Nim To 5 CreateMe Right Mind Art Centre
52325 余芷淇 Yu Chi Ki 9 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
52422 余柏澄 Yu Pak Ching Cedrik 4 VkidS Creative 兩點水工作室
45532 余悦熙 Yu Yuet Hei  9 Amusing Art Company
52498 余康喬 Yu Hong Kiu 10 小白貓工作室
52499 余逸喬 Yu Yat Kiu 7 小白貓工作室
42539 余詩雅 Yu Sze Nga 5 香港青樂幼稚園
50372 吳亦文 Ng Yik Man 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
52138 吳希揚 Hayes Ng 12 元朗美術學會
48405 吳卓形 Wu Cheuk Ying 10 優贊薈
46699 吳卓賢 Ng Cheuk Yin 5 Cheuk Yin Art
52237 吳孟鋒 Ng Mang Fung 18 元朗美術學會
47066 吳欣穎 Ng Yan Wing 6.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)/德望小學暨幼稚園
50787 吳玥熹 Ng Yuet Hei 5 the kids by Kiddy Land Limited
52482 吳芷澄 Ng Tsz Ching 6 小白貓工作室
52508 吳彥霖 Ng Yin Lam 5 小白貓工作室
50472 吳珀行  Ng Pak Hang 7 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50786 吳家暄 Wu Ka Huen Vanessa 5 the kids by Kiddy Land Limited
50378 吳朗丞 Ng Long Shing 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
44423 吳國禎 Ng Kwok Ching Erika 8 CreateMe Right Mind Art Centre
41376 吳梓信 Ng Emmanuelle Tsz Shun 4
47335 吳雪文 Ng Suet Man 7 藝想天開畫室
52495 吳雪玟 Ng Suet Man 10 小白貓工作室
46449 吳綽峰 Ng Cheuk Fung 5 樂基幼稚園(碧濤)
44010 吳臻略 Ng Chun Leuk 4 Rainbow Creative Arts
49328 吳優 Ng Yau Audrey  5 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
50892 吳鎧瑍 Wu Hoi Wun 13 the kids by Kiddy Land Limited
49911 呂尚穎 Lui Sheung Wing 11 至愛教室/聖公會青衣鄒何澤芸小學
48348 呂倬君 Lui Cheuk Kwan 11 優贊薈
38127 呂倬瑩 Lui Cheuk Ying 10 保良局田家炳千禧小學
50976 呂詠渝 Lui Wing Yue 9 春雨美術工作室 
44463 岑柏橋  Shum Pak Kiu Charles 4 CreateMe Right Mind Art Centre
48362 岑栢翹 Shum Pak Kiu 5 優贊薈
50741 李天朗 Li Tin Long 6 the kids by Kiddy Land Limited
45485 李永喆 Lee Wing Chit 4 Amusing Art Company
51303 李旭 Lucas Li 5 小星星創作園地
41783 李君澔 Lee Kwan Ho Vito 3 藝術風畫院
50429 李汶淇 Li Man Ki Angie 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50448 李沛琪 Lee Pui Ki Jinny  7 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
48703 李邦荷 Li, Pang-He 11 台灣省宜蘭縣育才國民小學
52494 李卓瑤 Li Cheuk Yiu 9 小白貓工作室
41810 李欣慧 Li Yan Wei 7 藝術風畫院
44458 李物 Lee Mat 10 CreateMe Right Mind Art Centre
47025 李芷淘 Lee Seraphina  7 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
46382 李彥霖 Li, Yin Lam Selene 9
51304 李昶 Lugus Li 5 小星星創作園地
46430 李洛鍶 Lee Lok Sze 5 嘉峰臺琴舍/聖母潔心會黃大仙幼稚園暨幼兒中心
50807 李若齊 Li Ruo Qi 9 the kids by Kiddy Land Limited
41689 李倩兒 Lee Sin Yi 9 藝術風畫院
41684 李倩琪 Lee Sin Ki 11 藝術風畫院
51862 李婕歆 Li, Chieh-Hsin 9 紙飛機藝術中心 (台灣)
48400 李婥思 Li Cheuk Sze 10 優贊薈
46223 李敏澄 Li Man Ching Chloe 12
44457 李梓晴  Lee Adriana Grace 4 CreateMe Right Mind Art Centre
50790 李梓暄 Lee Tsz Huen Hannah 5 the kids by Kiddy Land Limited
49406 李清心 Lee Ching Sam 4 小種子創藝學堂
46859 李愷茗 Lee Hoi Ming 4 Wise Studio
48782 李敬謙 Li King Him 9 Kids Drawing Workshop 童畫創作室
46208 李道臻 Lee Dao Jun 10
50814 李嘉浠 Li Ka Hei 11 the kids by Kiddy Land Limited
41648 李嘉晴 Jennifer 10 藝術風畫院
44412 李慧儀 Lee Wai Yee Yolanda  9 CreateMe Right Mind Art Centre
53685 李樂晉 Lee Lok Chun 4 Nice Studio
50804 李樂晴 Joyce Lee Lok Ching 12 the kids by Kiddy Land Limited
45414 李樂熹 Li Haylie 8 翠雅琴行/深井天主教小学
51251 李曉晴 Li Hiu Ching 8 I-Creation Studio 
50751 李澤曦 Li Chak Hei Richard 5 the kids by Kiddy Land Limited
49408 李鎧翹 Lee Hoi Kiu  4 小種子創藝學堂
51376 杜沃彥 To Yuk Yin 7 小星星創作園地
53018 杜佳謙 4 台灣瑞生幼稚園
47679 杜億俙 To Yik Hei 5 Da Vinci Workshop/香港真光中學幼稚園
50802 杜穎童 Do Wing Tung 7 the kids by Kiddy Land Limited
40971 沈祉妤 Sham Tsz Yu Corey 14 Renaissance College Hong Kong
50445 沈家齊 Sum Ka Chai 8 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
46186 阮柏諾 Yuen Pak Lok 8 聖方濟各英文小學
53545 冼頌珈 Sin Chung Ka 4 PHOEBE Fanseeland
48382 周可唯 Chow Ho Wai Holly 5 優贊薈
52412 周正淳 Chow Jason 5 VkidS Creative 兩點水工作室
51388 周泓匡 Wesley Chau 7 小星星創作園地/WF Joseph Lee Primary School
51275 周俊燁 Nickel Chow 6 小星星創作園地
52279 周晉霆 Chow Chun Ting 5 創滙藝術教室 Artist Mind 
53329 周梓榆 4 奇彩創作室
41682 周智盛 3 藝術風畫院
51458 周竣灝 Chow Chun Ho 11 Smart Coaching Service
52566 周愷嬈 Chow Ho Yiu 7.5 元朗美術學會
52983 周葆櫻 Chow Po Ying 8 聖公會仁立紀念小學
50717 周樂軒 Chow Lok Hin 6.5 the kids by Kiddy Land Limited
50456 周曉澄 Chow Hiu Ching  8 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
51335 周靄藍 Chow Oi Nam 4 小星星創作園地
51213 易雯慧 Yick Man Wai 12 I-Creation Studio 
42127 林加怡 Lam Ka Yi Yuki 13 保良局第一張永慶中學
47334 林宛頤 Lam Yuen Yee Yasmine 8 藝想天開畫室
52640 林欣晴 Lam Yan Ching 10 聖公會仁立紀念小學
43254 林宥慈 Yu Tzu Lin 12 臺北市立仁愛國民小學
47748 林映彤 Lam Ying Tung 7 321工作坊
47204 林柏言 Marcus Lam 6 Caterpillar Kingdom Arts Gallery
50889 林洛生 Lam Lok Sang 6 the kids by Kiddy Land Limited
47881 林紀均 Lam Kei Kwan 7 侯懷佳畫室
53255 林英傑 3 奇彩創作室
53012 林晏綺 12 台灣蔡文國小
46396 林朗翹 Lam Long Kiu 8 嶺南大學香港同學會小學
53475 林晞雅 4 奇彩創作室
50452 林晴焮 Lam Ching Yan 7 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
48082 林智恩 Lim Zhi En  5 一墨彩美術空間
44833 林皓昀 Lam Ho Wan 5 Kitty Artist's Studio/順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園
41422 林皓堯 Lam Ho Yiu Caitlyn 5 Toddle Kids Artground
53353 林瑋庭 4 奇彩創作室
48397 林葦晴 Lam Wai Ching 5 優贊薈
53599 林靖恩 Lam Ching Yan 8 Blooming Art
50848 林滌生 Lam Tik Sang 10.5 the kids by Kiddy Land Limited
43823 林熙楠 Lam Hei Nam 4 Smart Activity Centre
53348 林熙頤 5 奇彩創作室
47006 林醇欣 Lam Marina Shun Yan 3 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
47002 林諾晴 Lam Nok Ching 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
53418 林謙藍 4 奇彩創作室
44404 林麟 6 CreateMe Right Mind Art Centre
47505 林靄慧 Lam Oi Wai 9 創意跳豆
52150 邱幸嵐 Yau Hung Laam 11 元朗美術學會
43995 邱芷希 Yau Tsz Hei 5 Rainbow Creative Arts
43994 邱芷晴 Yau Tsz Ching 4 Rainbow Creative Arts
51224 邱家泳 Yau Ka Wing 8 I-Creation Studio 
50201 邱朗晶 Yau Long Ching 9 Art Muse 創藝畫室
48701 邱莞筑 Chiu, Wan-Chu 12 台灣省宜蘭縣育才國民小學
44474 侯曉妤 Hau, Meredith 4
52419 兪景耀 Yu King Yiu 4.5 VkidS Creative 兩點水工作室
53597 姚芷彤 Yiu Tsz Tung 6 Blooming Art
52500 姚凱嵐 Yiu Hoi Laam 11 小白貓工作室
52186 姚景晉 Yiu King Chun 12 元朗美術學會
52185 施熙琳 Tsz Hei Lam 11 元朗美術學會
52773 施維嘉 Sze Wai Ka Victoria 15 德蘭中學
44157 柯卓琳 Or Cheuk Lam  8 私人美術導師/九龍真光中學附屬小學
52465 柯若嵐 Or Yuek Laam 5 Agape Education Centre
48003 柯舒蘭 Emily Ke 5 青苗琴行(奧海城)
52338 柯嘉盈 Or Ka Ying 8 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
49195 洪世舟 Hong Shi Zhou 17 Delia Memorial School (Hip Wo)
50891 洪丞晉 Hung Shing Chun 11 the kids by Kiddy Land Limited
50565 洪倍莉 Hong Bei-Li 17 國立後壁高級中學
49306 洪浩恩 Hung Ho Yan Oscar 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
52298 洪詠嵐 Hung Wing Nam 5 創滙藝術教室 Artist Mind 
53023 洪瑀彤 8 台灣蔡文國小
45480 洪樂霆 Hung Lok Ting Sherman 7 Amusing Art Company
53689 洪澤長 Hung Chak Cheung Cyrus 4.5 Nice Studio
51855 洪譽庭 Hong Yu-Ting 17 紙飛機藝術中心 (台灣)
41300 胡己萱 Wu Kei Huen Yoanna 7 DRAWGRAPHY
50139 胡在曦 Woo Joy Hei 5 朗兒研藝社/宣道幼稚園
52441 胡珮然 Woo Pui Yin Jessie 5 VkidS Creative 兩點水工作室
52501 胡凱喬 Wu Hoi Kiu 10 小白貓工作室
52339 范安盈 Fan On Ying 10 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
47116 韋善行 Wai Sin Hang 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
43131 凌一哲 Lin Yi Zhe 7
48593 唐沁慧 Tong Tsam Wai 11 聖公會青衣主恩小學
51201 容卓柔 Yung Cheuk Yau 12 I-Creation Studio 
50416 徐梓鈞 Chui Tsz Kwan 6 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
46571 徐頌昕 Chui Chung Yan 11
52421 祝景行 Jok King Hang 4 VkidS Creative 兩點水工作室
50776 翁子健 Yung Tsz Kin 11 the kids by Kiddy Land Limited
53327 翁依澄 5 奇彩創作室
50400 袁浩坤 Yuen Ho Kwan Aki 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
49655 袁熙宏 Yuen Hei Wang 5
50968 馬芷潼 Sophie Ma  10 春雨美術工作室 
52341 馬晞諾 Ma Hei Nok 7 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
44419 馬詠恩 Ma Wing Yan 11 CreateMe Right Mind Art Centre
47506 馬傳超 Ma Chuan Chao 10 創意跳豆
50887 馬祺竣 Kyle Ma 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
47205 馬萬祺 Ma Man Kei Memphis 5.5 Caterpillar Kingdom Arts Gallery
47900 馬嘉言 Ma Ka Yin 11 Yellow House Children's Art Programme/嘉諾撒聖心小學
50476 馬靜賢 Ma Ching Yin Jacqueline 8 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
38102 高穎琳 Gao Wing Lam 10 聖方濟愛德華小學
53692 區之豪 Au Chi Ho, Alton 7 Nice Studio
41291 區柏麒 Au Pak Ki 5 DRAWGRAPHY
41292 區柏麟 Au Pak Lun 5 DRAWGRAPHY
44407 婁子悠 Elke Lau 3 CreateMe Right Mind Art Centre
53478 張一賢 4 奇彩創作室
44444 張子諾  Cheung Tsz Nok 8 CreateMe Right Mind Art Centre
53466 張心悅 4 奇彩創作室
53462 張心悠 4 奇彩創作室
50385 張以諾 Cheung Yee Lok Rex 3 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
41726 張亦衡 Cheung Yik Hang 10.5 藝術風畫院
49710 張仲崑 Cheung Chung Kwan 4 Sonata Atelier Music and Arts Centre 雅怡音樂藝術中心
49166 張宇軒 Cheung Yu Hin 5 童夢天地活動中心
49410 張貝堯 Salome 4 小種子創藝學堂
53357 張卓薏 4 奇彩創作室
50002 張芯翎 Cheung Sum Ling 5 國際英文幼稚園
51075 張信希 Cheung Shun Hei  8 羅老師畫班
48505 張珈瑜 Zhang Ka Yu Irene 7.5 聖公會青衣主恩小學
50756 張栢熙 Cheung Pak Hei 9 the kids by Kiddy Land Limited
50427 張海蕎 Emma Belle Cheung 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
39873 張婉茹 Zhang Wan-Ru 15 頭前國中
51240 張梓峰 Cheung Tsz Fung 12 I-Creation Studio 
45535 張雪兒 Cheung Suet Yi Katrina  8 Amusing Art Company
49302 張凱晴 Cheung Hoi Ching 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
47095 張嵐 Cheung Nam 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
43960 張萃翹 Cheung Sui Kiu Xenia 8 Rainbow Creative Arts
52898 張詠妍 Cheung Wing Yin 13 德蘭中學
52503 張敬賢 Cheung King Yan 7 小白貓工作室
47402 張瑞烜 Sheung Sui Huen 4 Kannis's Music and Art Studio
50126 張瑞楠 Cheung Sui Nam 6 朗兒研藝社/PLK Sui Hong Sum Primary School
50125 張瑞瑩 Cheung Sui Ying 8 朗兒研藝社/PLK Sui Hong Sum Primary School
41562 張嘉晴 Cheung Ka Ching Royce 4 藝術風畫院
45536 張歌兒 Cheung Glory Gor Yi 10 Amusing Art Company
53559 張綺喬 6.5 PHOEBE Fanseeland
52774 張慧琦 Cheung Wai Kei 15 德蘭中學
53443 張樂晞 5 奇彩創作室
48306 張樂謙 Cheung Lok Him Samuel 4 優贊薈
52393 曹勁馨 Tso King Hing 15 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
47013 曹愷瑤 Tso Hoi Yiu Tinnie 3 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
53484 梁心瑜 4 奇彩創作室
49381 梁巧瑜 Leung Hau Yu 5 小種子創藝學堂
41280 梁正軒 Neo Zheng Xuan 7 DRAWGRAPHY
41657 梁宇彤 Leung Yu Tung 8 藝術風畫院
50434 梁志軒 Leung Chi Hin 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
47209 梁卓希 Leung Cheuk Hei 6 Caterpillar Kingdom Arts Gallery
51248 梁卓祺 Leung Cheuk Ki Anthony 14 I-Creation Studio 
52430 梁念禧 Leung Lim Hei 3.5 VkidS Creative 兩點水工作室
47359 梁芷晴 Leung Tsz Ching 8 藝想天開畫室
50394 梁珀瑋 Leung Pak Wai 4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50409 梁衍澧 Leung Sherborn 7 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
41407 梁倬寧 Leung Cheuk Ning 7.5 Toddle Kids Artground
47091 梁哲熙 Leung Chit Hei 3 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
50384 梁家熙 Leung Ka Hei 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
53548 梁家碩 Leung Ka Shek 4.5 PHOEBE Fanseeland
43963 梁家熹 Leung Ka Hei Jayden 5 Rainbow Creative Arts
52345 梁桌瑤 Leung Cheuk Yiu 11 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
44414 梁晞桐 Leung Hei Tung 7 CreateMe Right Mind Art Centre
53535 梁梓熒 Leung Tse Ying 5 PHOEBE Fanseeland/雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園
50789 梁添朗 Leung Tim Long 9 the kids by Kiddy Land Limited
47614 梁善衡 Leung Sin Hang 16 佛教覺光法師中學
39974 梁皓信 Leung Ho Shun 8 青苗琴行
46787 梁皓程 Liang Ho Ching 4 Art Point Creative 點止藝術工作室
51338 梁雅嵐 Alicia Leung 5 小星星創作園地
53499 梁雅惠 5 奇彩創作室
49761 梁雅頌 Sophie Leung 6 童畫樂園
53470 梁愷喬 5 奇彩創作室
41221 梁嘉鋮 Kimi 4 DRAWGRAPHY
52549 梁曉晴 Leung Hiu Ching 9 Art For More 無限畫廊
52442 梁穎心 Leung Wing Sum Agnes 4 VkidS Creative 兩點水工作室
52443 梁翹柏 Leung Kiu Pak Kasper 4 VkidS Creative 兩點水工作室
51040 梅雅玟 Ella  4.5 About Art Education  
38225 梅傲妍 Moy Ngo Yin 5 享藝館  Joyfulart centre 
53268 符晞暘 4 奇彩創作室
45557 莊旻熹 Chong Man Hei 5 Amusing Art Company
52435 莫心榆 Mok Sum Yu 5 VkidS Creative 兩點水工作室
52225 莫若希 Mok Yeuk Hei 10 元朗美術學會
46295 莫晞悠 Mok Hei Yau 5 Dayday Workshop
53291 許心怡 5 奇彩創作室
48408 許孝慇 Hui Hau Yan Aston  5 優贊薈
41667 許承恩 Hui Shing Yan Chris 9 藝術風畫院
46074 許珈榕 Hui Alison Ka Yung 9 小星星藝術中心
53282 許家佑 3 奇彩創作室
53256 許家灝 4 奇彩創作室
41637 許智剛 Hui Carter Chi Kong 5 藝術風畫院
50317 許竣然 Hui Tivon 3 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
48784 許詠然 Hui Wing Yin 4 Kids Drawing Workshop 童畫創作室
53105 許雅琳 Ellen Hui 14 拔萃女書院
39389 連殷琦 Lin Yan Ki Natalie  5
51315 郭子萾 Kwee Tsz Ying 5 小星星創作園地
44005 郭日朗 Kwok Yat Long 4 Rainbow Creative Arts
51199 郭均儀 Kwok Kwan Yee 8 I-Creation Studio 
45492 郭奕菲 Kwok Yik Fay 4 Amusing Art Company
50377 郭思遠 Kwok See Yuen 4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
45298 郭紘汛 Kwok Wang Shun 4 Kids Village Education Centre
49674 郭皓晴 Kwok Ho Ching 5
49859 郭穎希 Kwok Wing Hei 4 同畫屋
50224 閆翕純 Alvin, Xi Chun Yan 4 The Rainbow Art Workshop (Sha Tin)
50158 陳子棋 Clara Chan 7 朗兒研藝社/Shatin Junior School
50108 陳心茹 Vanessa Chan 9 朗兒研藝社/弘立書院
50041 陳心樂 Chan Isaac 7 Catholic Mission School
44060 陳巧妍 Chan Hau Yin Cali 4 Rainbow Creative Arts
47024 陳立仁 Chan Lap Yan 5.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
42560 陳君淳 Chan Kwan Shun 5 Munsang College Kindergarten
50795 陳希信 Chan Hei Shun Chace 5 the kids by Kiddy Land Limited
48702 陳季晴 Chen, Chi-Ching 12 台灣省宜蘭縣育才國民小學
44040 陳欣翹 Chan Yan Kiu Chloe 5 Rainbow Creative Arts
47963 陳芯羽 Chan Sum Yu 13 童藝舍 Kid'z Club
40892 陳芷盈 Chan Tsz Ying 7 G.T. (Ellen Yeung) College
47291 陳芷悅 Chan Tsz Yuet 4 藝想天開畫室
49972 陳亮致 Chan Leong Chi 3 Artin Creative Workshop
51250 陳俊匡 Chan Chun Hong 11 I-Creation Studio 
53350 陳俊希 5 奇彩創作室
51381 陳俊唯 Chan Stanson 8 小星星創作園地
41272 陳俊然 Chan Chun Yin 6 DRAWGRAPHY
51271 陳俊榮 Chan Chun Wing 4 小星星創作園地
50706 陳俊穎 Matthew Chan Chun Wing 8.5 the kids by Kiddy Land Limited
43966 陳俙妍 Chan Hei Yiu Hailey 3 Rainbow Creative Arts
38226 陳姿霖 Chan Chi Lam 5 享藝館  Joyfulart centre 
49347 陳建睿 Johannes Spruce Chan  3 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
50722 陳彥衡 Chan Yin Hang 6.5 the kids by Kiddy Land Limited
52417 陳彦諮 Chan Yin Chi 5 VkidS Creative 兩點水工作室
41696 陳思言 Chan Sze Yin 5 藝術風畫院
43854 陳柏如 Chan Pak Yu Hayley 9 Art人草棚   ( 獨立Artist )
53349 陳柏慧 5 奇彩創作室
50146 陳柏謙 Chan Pak Him 8 朗兒研藝社/St. Paul's College Primary School
43962 陳柱熙 Chan Chu Hei Carson 5 Rainbow Creative Arts
45635 陳洛童 Chan Lok Tung 12 柏斯音樂藝術學院
49959 陳珈晞 Chen Ka Hei 11 至愛教室
46682 陳衍希 Chan Hin Hei 11
43922 陳韋成 Chan Wai Shing Joseph 4 Rainbow Creative Arts
53312 陳倬謙 4 奇彩創作室
46869 陳晉賢 Chan Chun Yin Curtis 4 Wise Studio
46868 陳晉霆 Chan Chun Ting Kase 5 Wise Studio
47123 陳朗彥 Chan Long Yin 7 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
41368 陳祖澤 Chan Cho Chak 7 RYB Illustration Gallery/和富慈善基金李宗德小學
48096 陳婧雅 Chen Jingya 6 一墨彩美術空間/嘉諾撒聖心學校
49946 陳淳珈 Chan Shun Ka 10 至愛教室/國際基督教優質音樂中學暨小學
50351 陳凱晴  Chan Hoi Ching 4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
41675 陳智聆 Chan Chi Ling 3.5 藝術風畫院
38172 陳焯楠 Chan Cheuk Nam 8 保良局陳守仁小學
53594 陳琛兒 Chan Sum Yi 6 Blooming Art
50569 陳愷臻 Chen Kai-Zhen 16 國立後壁高級中學
53270 陳靖橋 5 奇彩創作室
47883 陳嘉杰 Chan Jiajie Jerry 9 侯懷佳畫室
50103 陳綽言 Chan Cheuk Yin 10 朗兒研藝社/St. Peter Primary School
50098 陳翠茵 Chan Chui Yan 11 朗兒研藝社/中西區聖安多尼學校
53638 陳蒨翹 Chan Larissa 7 Genius Art
49827 陳領峯 Chan Ling Fung 5 C. Gallery
45585 陳德媛 CHEN Tak Wun  8 Amusing Art Company
49387 陳樂明 Chan Zoro 5 小種子創藝學堂
51391 陳樂晉 Chan Lok Chun 7 小星星創作園地
51454 陳樂晴 Chan Candice 9 Smart Coaching Service
38134 陳曉彤 Rani Chan 8 丁丁畫苑
38133 陳曉楠 Rio Chan 6
50200 陳曉瑩 9 Art Muse 創藝畫室
45630 陳穎桐 Chan Yoyo Wing Tung 12 柏斯音樂藝術學院
53374 陳穎翹 4 奇彩創作室
51204 陳諾文 Chan Nok Man 11 I-Creation Studio 
51247 陳諾言 Chan Nok Yin 9 I-Creation Studio 
50092 陳諾軒 Chan Nok Hin 9 朗兒研藝社/St. Anthony School
50480 陳靜熙 Helly Chan Ching Hei 11 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
49379 陳瀚程 Chan Hangeon 4 小種子創藝學堂
49005 陳顥仁 Tyrus Chan 4 St. Art Station
41252 陳懿行 Chen Yee Hang 4 DRAWGRAPHY
53706 陸漢娜 Luk Hanna 3 Nice Studio
51294 陸穎伽 Luk Wing Ka 5 小星星創作園地
47885 陸靜雯 Luk Ching Man 12 侯懷佳畫室
50822 麥卓鳴 Mak Cheuk Ming Bretton 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
48069 麥春圓 Isa Mak  9 一墨彩美術空間
41289 麥嘉彤 Mark Ka Tung 6 DRAWGRAPHY
48311 麥曉澄 Mak Hiu Ching 4 優贊薈
45541 黃悦心 Wong Yuet Sum 10 Amusing Art Company
52411 傅智翹 Fu Marcus  4 VkidS Creative 兩點水工作室
50972 勞心怡 Lo Sum Yee 8 春雨美術工作室 
46860 彭恩澄 Pang Yan Ching 4 Wise Studio
52167 彭晴 Pang Ching 10 元朗美術學會
49006 曾希汶 Tsang Hei Man 4 St. Art Station
50834 曾泓睿 Tsang Wang Yui Jasper 6 the kids by Kiddy Land Limited
40674 曾芷柔 Tsang Charlotte 7 啟思畫苑/Marymount Primary School 瑪利曼小學
50137 曾奕霖 Tsang Yik Lam 4 朗兒研藝社
50855 曾悅甄 Tsang Yuet Yan Lorraine 5 the kids by Kiddy Land Limited
51310 曾婉柔 Tsang Yuen Yau 3 小星星創作園地
47126 曾婥瑄 Tsang Cheuk Huen 7 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
52641 曾詠遊 Tsang Wing Yau 11 聖公會仁立紀念小學
46778 曾羨智 Tsang Sin Chi 5.5 Art Point Creative 點止藝術工作室
52242 曾欞彤 Tsang Lig Tung 9 元朗美術學會
46567 游子霽 Yau Tsz Chai 4
45560 游凱藍 Yau Hoi Nam 4 Amusing Art Company
53601 游謙行 Yau Him Hang 5 Blooming Art
48597 湛穎心 Leticia Cham 10 聖公會青衣主恩小學
52811 湯錦容 Tang Jin Rong 16 德蘭中學
41276 費天佑 Fai Tin Yau 4 DRAWGRAPHY
42036 馮大富 Fong Tai Fu 18 澳門中葡職業技術學校
46085 馮文力 Jamie Fung 5 小星星藝術中心
46086 馮文敏 Sonya Fung 5 小星星藝術中心
50714 馮柏烯 Fung Pak Hei 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
50754 馮洛芹 Fung Lok Kan 11 the kids by Kiddy Land Limited
44591 馮崇傑 Fung Tsung Kit 5
43821 馮焮琪 Fung Yan Ki 7 Smart Activity Centre
52153 馮嘉麗 Fung Ka Lai 10 元朗美術學會
52561 馮曉晴 Fung Hiu Ching 7.5 元朗美術學會
53051 馮禮謙 Fung Lai Him 8 Grace Gallery 小小畢加索/聖公會嘉福榮真小學
53382 黃子淳 4 奇彩創作室
40348 黃允 Huang Yun 4 綠苗畫苑
42922 黃天若 4 Painting Together 手牽手美術室
49836 黃亦暄 Wong Yik Huen 6 C. Gallery
50130 黃在澄 Wong Zoi Cing 7 朗兒研藝社/Kingston International School
40932 黃宇瀚 Wong Yu Hon Ian 8
41545 黃旨欣 Wong Tsz Yan 4.5 藝術風畫院
40993 黃欣賢 Wong Yan Yin 7
50432 黃芯怡 Wong Sum Yi Chloe 5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
49404 黃信誠 Wong Shun Shing 5 小種子創藝學堂
50373 黃柏熹 Wong Pak Hei  4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50727 黃珈姸 Wong Kaa Yin 9 the kids by Kiddy Land Limited
47346 黃胤衍 Wong Yan Hin 11 藝想天開畫室
41205 黃恩悅 Wong Yan Yuet 9 DRAWGRAPHY
52642 黃悅 Wong Yuet 11 聖公會仁立紀念小學
47320 黃啟睿 Wong Kai Yui 4 藝想天開畫室
50407 黃啟睿 Wong Kai Yui  5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
47207 黃琋琳 Wong Hai Lam 5.5 Caterpillar Kingdom Arts Gallery
50402 黃翊軒 Ethan Wong  5 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
53709 黃舜恆 Wong Shun Hang 4.5 Nice Studio
48070 黃逸軒 Wong Yat Hin  6 一墨彩美術空間/拔萃男書院附屬小學
51238 黃詩雅 Wong Sze Nga 11 I-Creation Studio 
41800 黃嘉兒 Coey  5.5 藝術風畫院
53710 黃熙哲 Wong Hei Chit Hailey 4 Nice Studio
50195 黃慧詩 Yumi Wong 11 Art Muse 創藝畫室
50824 黃樂柔 Wong Lok Yau Charlotte 6 the kids by Kiddy Land Limited
47039 黃蔚喬 Wong Valarie  8 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
51041 黃㬢弘 Wong Hei Wang  6 About Art Education  
50862 黃駿泓 Wong Chun Wang 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
47460 黃籍儀 Wong Chik Yee 4 小精靈藝術中心
44646 楊子正 Yang Zi Zheng 8 台灣區新竹縣上智國小
53712 楊家嘉 Ka Ka Yang 4 Nice Studio
44471 楊凱堤  Yeung Hoi Tai 5 CreateMe Right Mind Art Centre
52359 楊樂堯 Yeung Lok Yiu 10 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
49839 楊樂晴 Yeung Lok Ching,Jesse 5 C. Gallery
49380 楊藹霖 Yeung Oi Lam 5 小種子創藝學堂
50471 源子融 Yuen Tsz Yung 8 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
44613 溫嘉俊 Wan Ka Chun 12 K.C. Studio
44615 溫嘉彥 Wan Ka Yin 12 K.C. Studio
43469 萬晉浩 Man Chun Ho 7
53589 葉枷攸 Ip Ka Yau Yenna 6 Blooming Art
43980 葉柏希 Yip Pak Hei 3 Rainbow Creative Arts
45556 葉珈儒 Ip Ka Yu  5 Amusing Art Company
52363 葉鈞庭 Yip Kwan Ting 11 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
44914 葉樂晴 Yip Lok Ching Chloe 3.5 Bravura Music Centre
51047 葛曉錡 Kok Hiu Ki  11 About Art Education  
48360 董心悦 Tung Sum Yuet 5 優贊薈
53595 董詩晴 Tung Chloe 6 Blooming Art
50780 詹樂桓 Chim Lok Wun 9 the kids by Kiddy Land Limited
47336 鄒佩褀 Chow Pui Kei 9 藝想天開畫室
49950 鄒思樂 Chow Sze Lok 8 至愛教室
47020 鄒琛懿 Chow Sum Yi 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
49351 鄒樂榆 Rennie Chow 6 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
48314 鄔欣彤 Wu Yan Tung 13 優贊薈
50383 雷卓陞 Lui Cheuk Sing 4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
40584 雷雅曦 Loi Nga Hei 14
45574 雷穎心 Lui Wing Sum 7 Amusing Art Company
39802 廖本為 Liu Pun Wai Jaden 5 Learning Habitat Kindergarten
45554 廖思行 Liu Sze Hang Sheldon 4 Amusing Art Company
52366 廖珈慧 Liu Ka Wai Judy 8 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
53591 廖珏斯 Liu Kok Sze 9 Blooming Art
45369 廖晉諾 Liu Chun Nok 13 Chinese YMCA Secondary School
53715 廖殷澄 Liu Yan Ching Lydia 4.5 Nice Studio
50712 廖梓汎 Liu Tsz Fan 6.5 the kids by Kiddy Land Limited
38507 廖遠深 Liu Yuen Sum 10 MEKO腦力繪畫教學
47125 熊梓希 Hayley Josie Hung 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
47540 甄子軒 Yun Tsz Hin 10 Artists Factory
53716 甄家鏗 Yen Ka Hang 4 Nice Studio
47463 甄海賢 Yan Hoi Yin 5 小精靈藝術中心/根德園幼稚園
53050 蒙采悠 Mong Tsoi Yau 9 Grace Gallery 小小畢加索
46864 趙汝軒 Eugene Chiu 5.5 Wise Studio
42927 趙家亨 4 Painting Together 手牽手美術室
41504 趙敏 Chiu Man 8
48317 趙駿穎 Chiu Chun Wing 5 優贊薈
52145 劉子穎 Lau Tsz Wing 10 元朗美術學會
46135 劉心悅 Lau Sum Yuet Janelle 3
49838 劉心榆 Liu Sum Yu 5 C. Gallery
50465 劉希琳 Lau Hei Lam 7 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50858 劉言節 Lau Yin Chit 6 the kids by Kiddy Land Limited
45455 劉卓盈 Lau Cheuk Ying 16 聖安當女書院
53371 劉奕希 4 奇彩創作室
43970 劉展睿 Almus Lau Chin Yui 3 Rainbow Creative Arts
52367 劉晞妍 Lau Hei Yin 8 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
51337 劉梓晞 Lau Tsz Hei 4 小星星創作園地
41670 劉凱姍 Lau Hoi Shan 6 藝術風畫院
46788 劉博熹 Lau Pok Hei  4 Art Point Creative 點止藝術工作室
41965 劉善行 Lau Sin Hang 6 童心興趣教育中心
48589 劉善茹 Lau Sin Yu 10 聖公會青衣主恩小學
53326 劉逸朗 3 奇彩創作室
40385 劉煒亨 Lau Wai Hang 8 樂藝教室 Lollipop Learning
53215 劉穎怡 Lau Wing Yi 12 拔萃女書院
50828 劉懿行 Lau Yi Hang 10.5 the kids by Kiddy Land Limited
48519 樊立汶 Fan Lap Man, Emma 9 聖公會青衣主恩小學
50849 樊卓琳 Fan Cheuk Lam Daisy 10 the kids by Kiddy Land Limited
50816 樊浩鐮 Fan Ho Lim Thomas 8 the kids by Kiddy Land Limited
40328 歐芷澄 Au Tsz Ching  5 綠苗畫苑
47453 歐顥 Au Ho 6 小精靈藝術中心/根德園幼稚園
50857 滕慎熙 Dun Shen Hei Seth 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
47084 潘芷妤 Poon Tsz Ue 2.9 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
46752 潘思睿 Poon Suri 5.5 Cheuk Yin Art
48349 潘祉因 Poon Tsz Yan  8 優贊薈
50774 潘樂芯 Phua Lok Sum 9 the kids by Kiddy Land Limited
48777 潘樂遨 Poon Lok Ngo 5 Kids Drawing Workshop 童畫創作室
49296 潘顯洛 Poon Hin Lok 6 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
52985 蔡子榮 Choi Tsz Wing 11 聖公會仁立紀念小學
50764 蔡沚桓 Rubie Tsai 5 the kids by Kiddy Land Limited
41693 蔡沛瑩 Tsoi Pui Ying 3.5 藝術風畫院
45447 蔡佩言 Choi Pui Yin 19 聖安當女書院
51351 蔡幸瑤 Tsoi Hang Yiu 6 小星星創作園地
47211 蔡思行 Choi Ian Ashton  5 Caterpillar Kingdom Arts Gallery
52502 蔡活朗 Choi Wood Long 8 小白貓工作室
50737 蔡悅澄 Choy Yuet Ching Claire 5 the kids by Kiddy Land Limited
52479 蔡浠文 Choy Hei Man 6 小白貓工作室
41972 蔡善宇 Tjoa Sin Yu 5 童心興趣教育中心
50715 蔡皓兒 Choi Ho Yee Kori 5 the kids by Kiddy Land Limited
47888 蔡詠豪 Tsai Wing Ho 12 侯懷佳畫室
48329 蔡圓圓 Julie Cai 5 優贊薈
41231 蔡煒翹 Joni Choi 5 DRAWGRAPHY
50782 蔡維安 Choy Wai On Jeremy 5 the kids by Kiddy Land Limited
50153 蔣仁 Chiang Arthur Yan 4 朗兒研藝社
51314 蔣宗諺 Chiang Chung Yin Brandon 4 小星星創作園地
41228 衛鈊浟 Wai Sum Yau Cherine 5.5 DRAWGRAPHY
47752 鄧子琳 Tang Tsz Lam 8 321工作坊
47753 鄧芷妤 Tang Tsz Ue 8 321工作坊
49398 鄧芷淋 Tang Tsz Lam 5 小種子創藝學堂
44426 鄧美欣 Tang Mei Yan 8 CreateMe Right Mind Art Centre
52369 鄧喬丰 Tang Kiu Fung 7 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
44003 鄧紫渝 Tang Tsz Yu 5 Rainbow Creative Arts
43214 鄧潔盈 Tang Kit Ying 8 英皇藝術學院/勵志會梁李秀娛紀念小學
48014 鄧璟哲 Tan King Chit Ryan 5 青苗琴行(奧海城)
50350 鄧穎雯 Tang Wing Man  4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
52312 鄧顯穎 Tang Hin Wing 5 創滙藝術教室 Artist Mind 
52011 鄧灝翹 Tang Ho Kiu  4.5 元朗美術學會
48533 鄭文熙 Cheng Man Hei 8 聖公會青衣主恩小學
45524 鄭昊峯 Cheng Ho Fung Ansel  8 Amusing Art Company
43844 鄭芯弦 Cheng Sum Yin 8 Art人草棚   ( 獨立Artist )
46103 鄭家朗 Cheng Ka Long 10 魏術館 Foon Art Centre
47014 鄭庭晞 Cheng Ting Hey Tanya 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
41297 鄭凱琳 Cheng Hoi Lum 6 DRAWGRAPHY
53400 鄭善境 4 奇彩創作室
53718 鄭鈺靜 Zheng Sunny 7 Nice Studio
48914 鄭語慈 Zen Yu-Chin 16 振聲高中多媒體設計科多一聖班/天主教振聲高級中學
50738 鄭濬哲 Chang Jun Jit 7 the kids by Kiddy Land Limited
53260 黎永正 4 奇彩創作室
47296 黎信延 Lai Shun Yin 10 藝想天開畫室
48369 黎家言 Lai Ka Yin Chloe 7.5 優贊薈
42426 黎晴 Lai Ching 12 Canadian International School of HK
48561 黎穎潼 Lai Wing Tung 10 聖公會青衣主恩小學
47053 黎諾謙 Lai Lok Him 3 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
49830 盧子建 Lo Tsz Kin Matteo 3 C. Gallery
52377 盧卓翹 Lo Cheuk Kiu 10 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
52055 盧梓淇 Lo Tsz Kei 4 元朗美術學會
42845 盧舒庭 Lo Shu Ting 7 藝術世紀
41209 盧萃禧 Lo Sui Hei 7 DRAWGRAPHY
48393 盧幗彤 Lo Kwok Tung Vianna 4 優贊薈
42344 蕭君睿 Ray Hsiao 7
50633 蕭晴昕 Anna, Siu Ching Yan 5 Thomas Art Studio
53333 蕭嫀珊 5 奇彩創作室
48913 賴佳伶 Lai Jia-Ling 15 振聲高中多媒體設計科多一聖班/天主教振聲高級中學
46559 賴欣澄 Lai Yan Ching 7.5 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
51390 霍心愉 Fok Sum Yu  Zoe 8 小星星創作園地
48071 駱彥寧 Lock Yin Ning 7 一墨彩美術空間
53366 駱琳 3 奇彩創作室
47037 戴定行 Wilber Tai 3.5 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
41694 戴瑋恩 Miriam 9 藝術風畫院
47321 謝立翹 Tse Lap Kiu 5 藝想天開畫室
47780 謝妙瑜 Cheah Kylie Miu Yu 9 Art Square 童畫角/高主教書院小學部
49332 謝沅澄 Tse Evelyn 4 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
52382 謝依諾 Tse Yee Lok Kimberley 12 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
44467 謝朗希  Tse Long Hei Mattew 8 CreateMe Right Mind Art Centre
49329 謝梓瀅 Tse Summer 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
52405 謝凱澄 Tse Hoi Ching Hailey 5 VkidS Creative 兩點水工作室
41285 謝詠桐 Tze Wing Tung Camellia 6 DRAWGRAPHY
50813 鍾文博 Chung Man Pok 7 the kids by Kiddy Land Limited
43951 鍾恩亮 Chung Yan Leung Matthew 9 Rainbow Creative Arts
46858 鍾晉謙 Chung Chun Him Clayton 4 Wise Studio
47055 鍾珮筠 Chung Pui Kwan 8 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
39603 鍾晨曦 Zhong Chen Xi 8 沙田小學Sha Tin Junior School
50133 鍾漪霖 Heather Chung 8 朗兒研藝社/International Christian School
50155 鍾曉晴 Chung Hiu Ching Carrie  7 朗兒研藝社/沙田官立小學
50129 鍾澤睎 Chung Chak Hei Matthew  7 朗兒研藝社/Pui Kiu College
48023 韓文定 Hon Man Ting 7 青苗琴行(奧海城)
52384 簡洛蓉 Karn Lok Yung 11 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
41537 簡焯峰 Kan Cheuk Fung 6 藝術風畫院
52431 簡雋軒 Kan Chun Hin Ayden  7 VkidS Creative 兩點水工作室
51357 簡榛 Kan Tsun 6 小星星創作園地/鄭任安夫人小學
51380 簡榣 Kan Yiu 9 小星星創作園地/鄭任安夫人小學
52385 簡澔德 Ryan Kan 9 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
43934 顏子坤 Kevin Yan 4 Rainbow Creative Arts
52738 顏美麗 Tactay Karla Eleonor 14 德蘭中學
53367 顏恩陶 4 奇彩創作室
47071 魏朗旭 Ethan Wei 3 Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng)
49973 羅仁傑 Law Yan Kit 11 Artin Creative Workshop
52409 羅心慈 Law Vanessa  7 VkidS Creative 兩點水工作室
49308 羅正喬 Chris Law 5 Picasso Creative Arts Gallery (Tin Hau Branch)
47408 羅君沛 Lor Ashley 11 Kannis's Music and Art Studio
51228 羅承璋 Lo Cheng Zhang 6 I-Creation Studio 
51254 羅昇華 Jacket Law 10 I-Creation Studio 
51320 羅柏顯 Lo Pak Hin 3 小星星創作園地
53454 羅洛天 4 奇彩創作室
50867 羅浠允 Lo Hei Wan 5 the kids by Kiddy Land Limited
47537 羅梓敏 Law Tsz Man 8 Artists Factory
47802 羅惠心 Lo Wai Sum 9 喬家學習中心
48350 羅頌慈 Law Chung Chi 10 優贊薈
47862 羅諾謙 Anson Law 8 侯懷佳畫室
51232 譚咏賢 Tam Wing Yin 11 I-Creation Studio 
43846 譚栢昕 Tam Pak Yan Chloe 7 Art人草棚   ( 獨立Artist )
52420 譚翊騫 Tam Jaron 4 VkidS Creative 兩點水工作室
43850 譚雋曦 Tam Chun Hei 9 Art人草棚   ( 獨立Artist )
53627 譚熙樂 Tam Hei Lok 5 Genius Art
50711 譚澄 Tam Hazel 5.5 the kids by Kiddy Land Limited
43820 關芷欣 Kwan Tsz Yan 6 Smart Activity Centre
41579 關炯明 Kwan Kwing Ming 6 藝術風畫院
45442 關晞晴 Kwan Hei Ching Kylie 15 聖安當女書院
46810 關雅蔚 Kwan Nga Wai 6.5 Art Point Creative 點止藝術工作室
41227 關諾賢 Kwan Nok Yin 9 DRAWGRAPHY
49003 嚴子晴 Yim Tsz Ching 4 St. Art Station
39867 嚴文博 Yim Man Pok 9 Apple Workshop/保良局陳守仁小學
50365 嚴文禧 Yim Man Hei  4 Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)
50093 嚴加林 Caryn Niem 10 朗兒研藝社/Hong Kong International School
52387 嚴卓揚 Yim Cheuk Yeung 11 萊鑽藝術坊Polish Art Studio
50720 嚴梓軒 Yim Tsz Hin 6 the kids by Kiddy Land Limited
45443 蘇文懿 Soo Man Yi 17 聖安當女書院
41618 蘇君瀾 Rachel 5 藝術風畫院
41837 蘇展樑 So Chin Leang 9 藝術風畫院
50202 蘇海澄 So Hoi Ching 8 Art Muse 創藝畫室
53005 蘇淳慧 15 台灣路竹高中
51042 蘇雋喬 Jonas So  5 About Art Education  
52987 蘇𤨎靖 So Kar Ching 10 聖公會仁立紀念小學
38405 龔法蓉 Gong Fat Yung 8 導思教育中心
42842 Hong, Kristen 11 藝術世紀